Re-integratie bij Vangnetters - No Risk polis

Wij zijn expert in het re-integreren en bemiddelen mensen met een Wajong of WIA uitkering naar passend werk. Mensen met deze uitkeringen hebben een No Risk polis vanuit het UWV, ze worden hierdoor ook wel vangnetters genoemd. Onze re-integratieondersteuning kan vanuit een uitkeringssituatie zijn, maar ook als mensen door ziekte met een 1e spoor of 2e spoortraject op zoek moeten naar een andere passende functie of werkplek.

Bij JobUp zijn we de schakel tussen de werknemer en werkgever. Ook kennen wij de weg naar de gemeente en het UWV, dit om alles netjes in te regelen. We gaan op zoek naar de de juiste begeleiding, hulpmiddelen en financiële regelingen.

Re-integratie bij zieke wajongeren

Wanneer een werknemer met een wajong-uitkering (opnieuw) langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet deze, net als 'gewone' werknemers,  weer zo snel als mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Zowel de werkgever en de werknemer hebben de plicht om te kijken naar duurzame oplossingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. JobUp helpt beide partijen in deze situatie verder. We kijken binnen de organisatie (1e spoor) of buiten de organisatie (2e spoor) naar passende mogelijkheden.

succesverhalen gerdine

"Door ziekte kon ik het werk niet meer aan wat ik in het verleden deed. Via mijn vorige werkgever ben ik toen in contact gekomen met JobUp. Zij doen van alles voor mij. Eigenlijk zijn ze er altijd voor mij"

Gerdine, weer aan het werk na ziekte. 

We nodigen u uit om bij interesse vrijblijvend contact op te nemen. 
Lees ook onze blog: Re-integratie bij vangnetters

INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER

Re-integratie 1e spoor bij vangnetters 
Bij langdurig verzuim moet er ook voor mensen met een No Risk polis binnen de eigen organisatie worden gezocht naar passend werk. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zoeken naar een passende functie is niet altijd eenvoudig binnen de huidige organisatie, zeker niet voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is vaak heel complex voor de zieke persoon in kwestie, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Onze coach kan met u meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door u onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend. Wij kennen alle in's en out's als het gaat om de regelingen rondom de Wajong, WIA of indicatie banenafspraak. 

Re-integratie 2e spoor bij vangnetters
Als blijkt dat de werknemer met No Risk polis geen arbeidsmogelijkheden heeft binnen de huidige organisatie en er binnen het eerste ziektejaar geen werkhervatting is gerealiseerd, dan start het tweede spoortraject. Er moet dan buiten de organisatie gezocht worden naar een baan die aansluit op de betreffende beperking(en) en mogelijkheden. Wij helpen uw medewerker in dit tweede spoor bij het vinden van nieuwe passende arbeid. In dit traject wordt de medewerker vanuit onze organisatie ondersteund door een vaste re-integratiebegeleider en HR-consultant.

INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER

Als je wederom langdurig ziek wordt heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. In het verleden heb je al een Wajong of WIA uitkering gekregen en nu ben je met nieuwe gezondheidsklachten uitgevallen of zijn de oude klachten verergert. Je wilt graag wel verder werken, maar het lukt gewoon niet meer. Samen met je werkgever moet je gaan kijken naar duurzame oplossingen. Er zijn twee opties: 

Re-integratie 1e spoor
Als je door ziekte niet meer kunt werken, kunnen wij jou en je werkgever adviseren.  We kijken samen met jou en je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een aangepaste functie in je huidige werkomgeving. Dit is soms een lastig en ingewikkeld proces. Daarom begeleiden wij jou en je werkgever door dit proces en geven wij je onafhankelijk advies.

Re-integratie 2e spoor
Is er geen passende oplossing bij het bedrijf waar je nu werkt? Dan moet je op zoek naar een nieuwe baan. Wij ondersteunen je hierbij. We zoeken samen met jou naar nieuwe mogelijkheden. Het doel is een nieuwe baan te vinden die bij je past. 

Ben je langdurig ziek en moeten er stappen gezet worden? Wij komen graag bij jou en je werkgever langs om met elkaar tot een passende oplossing te komen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten