Geldt voor 'vangnetters' een re-integratieverplichting?

19-03-2024

vangnet JobUp

Wat zijn je verplichtingen als werkgever als een werknemer met een No Risk Polis langdurig ziek wordt? In deze blog proberen wij hierover uitleg te geven.

In Nederland is het over het algemeen prima gesteld met rechtsbescherming van werknemers. Als mensen met een arbeidsbetrekking ziek worden behoort de werkgever het loon netjes door te betalen. Voor mensen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dit maximaal 104 weken. Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak in het bezit van een No Risk polis, deze groep worden ook wel vangnetters genoemd. Deze No Risk polis zorgt er voor dat u als werkgever bij ziekte van de werknemer gecompenseerd wordt in de loonkosten. Het UWV betaalt u als werkgever het loon terug wat u volgens de CAO bij ziekte behoort door te betalen. Dit varieert in de praktijk tussen de 70% tot 100% van het loon.

Veel onkunde

Een veel voorkomend misverstand is dat de werkgever door de No Risk polis vrijgesteld is van alle plichten die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze werkgevers vermoeden dat ze naast de compensatie voor de loondoorbetalingsplicht ook vrijgesteld zijn van de re-integratieverplichting. Men denkt dat de inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige en de benodigde interventie's niet nodig zijn. Men vergeet het opbouwen van een re-integratiedossier met probleemanalyse, het plan van aanpak en zorgen niet dat er elke 6 weken een contactmoment is. Ook is men niet op de hoogte dat ook bij mensen met een No Risk polis re-integratie-inspanningen op 1e en 2e spoor aan de orde zijn. Dit is een grote denkfout

Complexe doelgroep

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak in het verleden al het één en ander op het gebied van ziekte en re-integratie mee gemaakt. Zeker de mensen met een wajong-status of indicatie banenafspraak hebben vaak al structurele beperkingen op lichamelijk, psychisch of cognitief vlak. Als deze mensen langdurig uitvallen wegens nieuwe gezondheidsklachten of een terugval ervaren van eerdere gezondheidsklachten is dat een heel complex proces en is er deskundig advies nodig. 

Re-integratieverplichting 

Ook voor vangnetters, mensen met een No Risk polis, heeft u als werkgever gewoon een re-integratieverplichting. De bedrijfsarts moet worden ingeschakeld voor consult en het opstellen van een probleemanalyse. Ook moet er arbeidsdeskundige worden ingeschakeld voor re-integratieonderzoek en advies. Ook moet er voor vangnetters gekeken worden naar (andere) passende arbeid, zowel bij u als werkgever (1e spoor) , als ook bij een andere werkgever (2e spoor)

Gevaar loonsanctie

Als u te laat of te weinig inspanning levert voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer, dan kan het UWV u als werkgever gewoon een loonsanctie opleggen, ook voor vangnetters. Dat betekent dat u na twee jaar ziekte alsnog maximaal een jaar lang 70 procent van het loon aan de werknemer moet doorbetalen. Zelfs als de zieke vangnetter in de loop van die twee jaar uit dienst gaat, kan UWV het loon na de maximale Ziektewetperiode van twee jaar op uw onderneming verhalen.

Goede begeleiding

Het dreigend verlies van een baan, het wegvallen van een structuur, geeft veel stress en onzekerheid, dit geldt zeker voor Vangnetters. Het op zoek gaan naar een andere passende functie in het eigen of ander bedrijf geeft nog meer stress. Het denken in en zoeken naar nieuwe passende mogelijkheden is iets wat mensen met een beperking in de praktijk niet altijd even goed (zelfstandig) kunnen. Om deze mensen goed en adequaat te helpen heb je gespecialiseerde coaches nodig. Coaches die veel kennis en ervaring hebben met het begeleiden van deze doelgroep.  Bij JobUp hebben wij deze kennis en ervaring in huis. Van huis uit zijn wij een re-integratiebureau voor mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit de indicatie banenafspraak, Wajong of WIA uitkering helpen wij werkzoekenden aan passend werk. Ook op het gebied van (verzuim)begeleiding en coaching van mensen met een arbeidsbeperking hebben wij veel kennis en ervaring. 

Deze blog is geschreven door Erik Baan, hij is arbeidsdeskundige, re-integratie- en jobcoach bij JobUp. Heeft u te maken met complex verzuim van iemand met een No Risk polis en loopt u vast in het traject? Wij kunnen u helpen. Wij kunnen u van dienst zijn voor een arbeidsdeskundig advies en re-integratie en coaching 1e en 2e spoor. Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten