Re-integratie 2e spoor in Dordrecht

JobUp is de 2e spoor-specialist in Dordrecht. Veel mensen in Dordrecht en de Drechtsteden hebben de afgelopen jaren dankzij de hulp van JobUp het verlies van hun baan een plek kunnen geven en weer een nieuwe passende werkplek gevonden. Mensen weer nieuw perspectief bieden, daar gaan we voor.

Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet deze weer zo snel als mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Zowel de werkgever en de werknemer hebben de plicht om te kijken naar duurzame oplossingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. JobUp helpt beide partijen in deze situatie verder. We kijken binnen de organisatie (1e spoor) of buiten de organisatie (2e spoor) naar passende mogelijkheden.

Het is van groot belang dat jij een re-integratiebureau kiest wat bij jou past, in de praktijk blijkt dat een partij naar keuze van de kandidaat veel effectiever werkt! 

INFORMATIE 1e SPOOR VOOR DE WERKGEVER

Bij langdurig verzuim moet er eerst binnen de organisatie worden gezocht naar passend werk. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zoeken naar een passende functie is niet altijd eenvoudig binnen de huidige organisatie. Het is vaak complex voor de zieke persoon in kwestie, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Onze coach kan met u meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door u onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

De coach gaan regelmatig in gesprek met de verzuimende werknemer en/of leidinggevende. De coach zorgt dat de opbouwschema's van de bedrijfsarts netjes worden nagekomen. Herstel vertragende elementen op het werk of in de privé situatie van de werknemer worden opgespoord en opgelost.  De coach ziet er op toe dat de werknemer adequate behandeling volgt en zich begeleidbaar opstelt. Ook dat hij of zij zich bezig houdt met herstel bevorderende activiteiten. Indien nodig worden andere hulpstructuren ingeschakeld of geactiveerd.

INFORMATIE 1e SPOOR VOOR DE WERKNEMER

Als je langdurig ziek wordt heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. Je wilt graag wel verder werken, maar het lukt gewoon niet meer. Samen met je werkgever moet je gaan kijken naar duurzame oplossingen. We kijken samen met jou en je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een aangepaste of andere functie in je huidige werkomgeving. Dit is soms een lastig en ingewikkeld proces. Daarom begeleiden wij jou en je werkgever door dit proces en geven wij je onafhankelijk advies. Maar we zijn er ook voor jouw collega’s en je leidinggevende. Onze coach kan met ze meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door ze onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

Onze coach gaan regelmatig met jou en je leidinggevende in gesprek. De coach kikt met je mee of het j egaat lukken om de opbouwschema's van de bedrijfsarts goed na te komen. Ook kijkt de coach met je mee of er géén herstel vertragende elementen op je werk of in je privé situatie zijn.  De coach kan ook met je meekijken of de behandeling die je volgt wel adequaat is en je verder helpt. Indien nodig worden er ook andere hulpstructuren ingeschakeld of geactiveerd.

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

We onderzoeken met een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor de kans van het wel of niet slagen van een re-integratietraject. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat het zinvol is om een spoor 2 traject in te zetten. Of niet. 

Aan de hand van een opgesteld inzetbaarheidsprofiel(FML) van de bedrijfsarts en de achtergrond van de werknemer kijkt de arbeidsdeskundige naar de aanwezige mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek geeft inzicht in de mobiliteit, flexibiliteit, omscholing- en beroepsmogelijkheden op basis van eerder opgedane werkervaring, capaciteiten, (prognose) gezondheidsklachten, privésituatie, zelfredzaamheid en persoonlijkheid.

Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, dossierstudie, arbeidsmarktonderzoek en evt. testen. Van de uitkomst wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen en conclusie. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen. U krijgt een helder en goed onderbouwd adviesrapport, dit voor het re-integratieverslag bij aanvraag WIA of voor de aanvraag deskundigenoordeel bij het UWV.

Een haalbaarheidsonderzoek bij JobUp is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en werknemers met uiteenlopende fysieke/psychische klachten. 

Loonwaardeadvies bij verzuim

Onze arbeidsdeskundigen en loonwaarde-experts kunnen in het kader van re-integratie 1e of 2e spoor een loonwaardeonderzoek voor u als werkgever verrichten, dit kan nodig zijn als:

  • Uw medewerker aantoonbaar onder zijn of haar niveau functioneert, maar u als werkgever dit lastig vindt om de inbreng van de werknemer en zijn of haar loonwaarde exact te bepalen.
  • Uw medewerker niet volledig is hersteld en u de loonschade onafhankelijk en objectief wilt vaststellen.

Onze aanpakIn drie stappen wordt de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht. In eerste instantie wordt de werkgever en de werknemer gevraagd een online-vragenlijst in te vullen.Daarna volgt een bedrijfsbezoek met een gesprek met de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de werksituatie geobserveerd.Tot slot verwerkt de loonwaarde-expert alle gegevens en stelt de loonwaarde vast.  Van de werkgever en de werknemer wordt een tijdsinvestering van ongeveer 90 minuten gevraagd. U als opdrachtgever, de werkgever en de werknemer ontvangen een duidelijke rapportage waarin de loonwaarde wordt aangegeven en een beeld wordt geschetst van het tempo, de kwaliteit, nzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in vergelijking met een regulier volledig inzetbare collega. Het loonwaarde-onderzoek vindt altijd plaats op de locatie waar de werknemer werkt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten