Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen UWV

Als je door beperkingen problemen ervaart in het vinden van werk is het een overweging waard om een beoordeling arbeidsvermogen(ABA) bij het UWV aan te vragen. Als een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV tijdens deze beoordeling constateren dat er sprake is van een structurele arbeidsbeperking krijg je als werkzoekende een indicatie banenafspraak, indicatie beschut werken of een wajong-uitkering. Dit laatste alleen als er geen arbeidsvermogen is vastgesteld.

Als er een indicatie banenafspraak wordt afgegeven dan kunnen wij je wellicht helpen. Er zijn dan namelijk veel meer mogelijkheden voor je. Een indicatie banenafspraak geeft je als werkzoekende en jouw toekomstige werkgever enkele voordelen, met name:

  • Loonkostensubsidie vanuit de gemeente
  • No Risk Polis vanuit UWV
  • Loonkostenvoordeel (LKV) / Premiekorting via de belastingdienst
  • Jobcoach (betaald vanuit de gemeente of UWV)

Met de indicatie kan en mag je solliciteren op garantiebanen. Dit zijn banen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De toekomstige werkgever geeft, door jou een kans in zijn bedrijf te geven, invulling aan de participatiewet met de quotumregeling. 

De indicatie banenafspraak & beoordeling arbeidsvermogen vraag je aan via het formulier: aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Dit is te vinden op: http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx 

JobUp kan jou ondersteuning bieden in de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Wij kunnen je tips geven hoe de aanvraag in te moeten vullen, je ondersteunen bij het gesprek bij het UWV, maar ook contact zoeken met de gemeenten.  Uiteindelijk kunnen we, als de indicatie is afgegeven samen met jou op zoek naar die leuke baan.

Wil jij weten of jij kans maakt op een indicatie banenafspraak, vul dan onderstaande screeningsformulier in, op basis van de antwoorden kunnen wij een goede inschatting maken of een aanvraag zinvol is. De uitslag zal (kosteloos) per mail verzonden worden.

JobUp is bekend met de werkwijze van gemeenten en sociale diensten Avres, IJsselgemeenten, WHIW, Drechtsteden, BAR, Rotterdam, Stroomopwaarts, Krimpenerwaard, Gouda en Zuidplas.    

Screening kansen op Indicatie Banenafspraak

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een indicatie banenafspraak? Wij kunnen hier een goede inschatting voor maken. Om dit goed te kunnen doen hebben we achtergrond informatie van en over jou nodig. Vul dit formulier zo goed en uitgebreid mogelijk in dan krijg je van ons een prognose. Let op, dit is geen enkele garantie. Het medische gedeelte, met name jouw belastbaarheid(wat je lichamelijk en geestelijk aan kan) kunnen wij niet beoordelen.
Persoonsgegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Scholing
Uitkeringssituatie
Werk
Kies uit woorden als Werktempo, Communicatie, Omgaan met stress, Afspraken nakomen, Zelfstandigheid, Extra begeleiding en uitleg nodig hebben, 1 ding tegelijk, niet hele dagen werken, Prikkelgevoelig
Woonsituatie
Gezondheid
Bestanden
Privacy beleid
Jouw ingevulde gegevens zullen we met alle zorgvuldigheid behandelen. In ons privacy reglement kan je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.
Scroll naar boven