Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen UWV

Als je door een beperking problemen ervaart in het vinden van werk is het een overweging waard om een beoordeling arbeidsvermogen(ABA) bij het UWV aan te vragen. Als het UWV tijdens deze beoordeling constateert dat er sprake is van een structurele arbeidsbeperking krijg je als werkzoekende een indicatie banenafspraak.

De indicatie banenafspraak geeft je als werkzoekende en jouw toekomstig werkgever enkele voordelen, met name:

  • Loonkostensubsidie vanuit de gemeente
  • No Risk Polis vanuit UWV
  • Loonkostenvoordeel / Premiekorting via de belastingdienst
  • Jobcoach vanuit de gemeente of UWV

De toekomstige werkgever geeft, door jou een kans in zijn bedrijf te geven, invulling aan de participatiewet. Ook kan je met de indicatie solliciteren op garantiebanen.  

De indicatie banenafspraak & beoordeling arbeidsvermogen vraag je aan via het formulier: aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Dit is te vinden op: http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx 

JobUp kan je ondersteuning bieden in de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Wij kunnen je tips geven hoe de aanvraag in te moeten vullen, maar ook contact zoeken met UWV en de gemeenten. 

Neem contact op ››

JobUop is bekend met de werkwijze van gemeenten Avres, IJsselgemeenten, WHIW, Drechtsteden, BAR, Rotterdam, Stroomopwaarts, Krimpenerwaard, Gouda en Zuidplas.    

Scroll naar boven