JobUp Kennisbank - Wat is een no-riskpolis?

15-05-2016

collage

Om mensen met structurele beperkingen of chronische ziekte aan het werk te krijgen heeft de overheid de No Risk Polis in het leven geroepen. De No Risk polis zorgt voor looncompensatie als werknemers uitvallen door ziekte. Op deze manier behoeft de werkgever géén financieel risico te lopen. De mensen met een No Risk polis worden ook wel vangnetters genoemd. 

Werkwijze

De werkgever moet de werknemer in het UWV werkgeversportaal ziekmelden. Het UWV compenseert dan de loonkosten aan de werkgever, dit door het uitkeren van een ziektewetuitkering. Het meest handige is om als werkgever wel het loon door betalen aan de werknemer en de Ziektewet uitkering te laten overmaken aan de werkgever. Het is ook mogelijk om het loon te stoppen en de Ziektewet uitkering te laten overmaken aan de werknemer. Deze keuzes kunt aangeven in het portaal. Let op: de ziekmelding moet binnen 6 weken na de 1e ziektedag gedaan worden en binnen 2 werkdagen hersteld gemeld worden. Als dit niet tijdig gebeurt krijgt de werkgever een boete. Deze kan oplopen tot € 455,00

 Re-integratieverplichting

Vaak wordt de No Risk polis bij een sollicitatieproces door een werkzoekende, werkgeversservicepunt UWV / Gemeente of een re-integratiecoach als het 'Ei van Columbus' naar voren gebracht. Er wordt heel gemakkelijk gezegd dat bij een No Riskpolis een werkgever géén enkel (financieel) risico loopt. Dit is een groot misverstand. Ook voor vangnetters gelden gewoon de gebruikelijke regels die zijn vast gelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Voor mensen met een no-riskpolis moeten werkgever en werknemer gedurende maximaal 2 jaar goed samen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel, dit is gezien de complexiteit van sommige eerder verkregen beperkingen een ingewikkeld proces. 

Geen verhoging gedifferentieerde premie 

Mocht een werknemer met een no-riskpolis onverhoopt ziek uit dienst gaan, dan heeft dit geen nadelige invloed op de premies van werkgevers.

Wie hebben er een No Risk Polis?

Alle mensen uit het doelgroepenregister of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, met name:

 • Wajong
 • WSW
 • Indicatie banenafspraak
 • WIA (max. 5 jaar)
 • WAO
 • 35 minners, dit zijn werknemers die bij de WIA-beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard, maar niet bij hun eigen werkgever konden blijven en op zoek moeten naar een nieuwe werkplek. (max. 5 jaar)

Tips:

 • Neemt u iemand in dienst met een No Risk polis, zorg dan dat u toegang heeft tot het UWV werkgeversportaal. Veel ondernemers vergeten dit en kunnen bij ziekte geen ziekmedling doen.
 • Maak duidelijke afspraken met de werknemers met een No Risk polis over de wijze van ziek- en betermelden.
 • De No Risk polis bij WIA en 35 minners is maar 5 jaar geldig. Na die tijd heeft u als werkgever toch een loondoorbetalingsplciht van 104 weken. Voor mensen met aantoonbaar buitensporig verzuim of een progressieve ziekte kan een verlenging van de No Risk polis worden aangevraagd bij UWV.
 • Verwerk een betermelding dezlfde dag nog in het werkgeversportaal, als je een dag te laat bent krijg je een boete. 
 • Mensen die langdurig ziek worden moeten, net als andere werknemers, re-integreren. Schakel hiervoor een gespecialiseerd re-integratiebureau of jobcoachorganisatie in. Mensen met een Wajong of Indicatie WSW of banenafspraak hebben vaak onderliggende complexe beperkingen waar in de re-integratiebegeleiding echt rekening mee moet worden gehouden. Ook weet een gespecialiseerd bureau welke regelingen en voorzieningen er benut kunnen worden. Jobcoaching kan worden aangewend om re-integratie in het 1e spoor vorm te geven.
 • Het verwerken van een ziekmelding gaat niet met '1 druk op de knop'. Per ziekmelding moeten er in het UWV werkgeversportaal allerlei gegevens worden ingevoerd. Ook bij een betermelding moet dit worden gedaan. U kunt als werkgever de verloning, met de hierbij komende administratieve handelingen, ook uitbesteden. Er zijn diverse organisaties die de verloning van mensen met een No Risk polis verzorgen. 

JobUp is een re-integratiebureau die veel mensen met een No Risk polis begeleidt. Wij adviseren en ondersteunen ondernemers bij vragen rondom social ondernemen. Mocht u vragen hebben rondom de No Risk Polis neem contact met ons op. Wij kunnen u ook van dienst zijn romdom de begeleiding van een verzuimende werknemer met een No-Risk polis. Zowel in spoor 1 als spoor 2. Bel met 078-8200080 of mail naar info@jobup.nl 

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als je geconfronteerd bent met een (arbeids)beperking kan je tegen allerlei muren en structuren aanlopen, je kan zelfs ‘verdwalen’ in allerlei wetten en regels.  Het hele sociale domein stroomt namelijk over van ingewikkelde begrippen en termen waarvan je niet meteen duidelijk krijgt wat het is en wat er mee wordt bedoeld. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp heeft het allemaal voor jou op een rij gezet. Hij legt uit wat de begrippen betekenen en wat jij of u er eventueel aan kan hebben. Er volgen nog artikelen over het doelgroepregister , (nieuw) beschut werk, proefplaatsing en de banenafspraak

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten