JobUp Kennisbank - Wat is het landelijke doelgroepenregister?

17-07-2016

Doelgroepenregister JobUp - UWV

Wie staan er in het doelgroepregister? 

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wordt vastgesteld dat zij niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
  • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord).

Hoe komt iemand in het doelgroepregister van het UWV?

Door de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen kunnen mensen in het doelgroepregister komen. VSO- en Praktijkschoolleerlingen worden automatisch opgenomen in het doelgroepregister op het moment dat ze een aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen doen bij het UWV. De school, de ouders, de gemeente of de leerling kunnen deze aanvraag doen. Het UWV nodigt de leerling dan niet uit voor een keuring. Mensen met een wajong-uitkering, WSW indicatie, Melkertbaan(WIW-baan) staan sinds 2015 al in het doelgroepenregister. Ook kan de gemeente kunnen mensen helpen om in het doelgroepregister te komen, dit doen ze door gebruik te maken van de zogenaamde praktijkroute

Hoe kan ik of een werkgever zien of ik in het doelgroepregister staat?

Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer zien of u in het doelgroepregister staat en of u dus meetelt voor de banenafspraak. Dit kunnen zij zien op het werkgeversportaal van het UWV. Als iemand solliciteert, kan een werkgever door het burgerservicenummer in te toetsen in zijn werkgeversportaal bij UWV zien of de sollicitant erin staat of niet. Op Mijn UWV kunnen mensen met het burgerservicenummer zelf checken of ze zijn opgenomen in het doelgroepregister. Mensen kunnen dit alleen van zichzelf zien of ze in het doelgroepregister staan. Het is niet mogelijk om te zien of anderen in het doelgroepregister staan.  Gemeenten kunnen ook in hun systeem opzoeken of een persoon in het doelgroepregister staat.  In de module CV op werk.nl kunnen mensen zelf kiezen of ze voor de werkgever zichtbaar willen zijn als iemand die hoort bij de doelgroep van de banenafspraak. 

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als je geconfronteerd bent met een (arbeids)beperking kan je tegen allerlei muren en structuren aanlopen, je kan zelfs ‘verdwalen’ in allerlei wetten en regels.  Het hele sociale domein stroomt namelijk over van ingewikkelde begrippen en termen waarvan je niet meteen duidelijk krijgt wat het is en wat er mee wordt bedoeld. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp heeft het allemaal voor jou op een rij gezet. Hij legt uit wat de begrippen betekenen en wat jij of u er eventueel aan kan hebben. er volgen artikelen over het doelgroepregister , (nieuw) beschut werk en de banenafspraak. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Bij JobUp ondersteunen wij veel mensen die in het doelgroepenregister staan bij het zoeken, vinden en behouden van een passende werkplek. Sta jij in het doelgroepenregister en ben je op zoek naar werk? Kijk op onze vacature site of hier een passende vacature voor je op staat. Sta jij nog niet in het doelgroepenregister? Wij ondersteunen ook mensen bij de aanvraag arbeidsvermogen

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten