Akkoord banenafspraak

11-04-2013

banenafspraak jobup

Heel goed nieuws, vandaag op 11 april 2013 is er een sociaal akkoord gesloten. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze vanaf 1 januari 2015 meer banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. in deze blog geven we in hoofdlijnen aan wat de banenafspraak precies is en inhoudt.

Wat is de banenafspraak precies?

Het kabinet heeft met werkgevers en overheid een akkoord gesloten om meer banen te creeëren voor mensen met een arbeidshandidap. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 banen in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 banen bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn.De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. De wet regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd.

Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie wanneer deze  quotumheffing er komt. Deze banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) die op 1 april 2015 is ingegaan.

Niet in staat om minimumloon te verdienen

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. Een extra baan is gedefinieerd als het aantal extra uren dat iemand werkt, gedeeld door 25,5. Stel: iemand zonder werk gaat voor 20 uur aan de slag bij een bedrijf. Dan wordt dat niet als een volledige (want geen 25,5 uur) maar als een gedeeltelijke extra baan geteld.

Stok achter de deur bij onvoldoende extra banen

Per jaar is vastgelegd hoeveel extra banen er in het bedrijfsleven en bij de overheid moeten worden gecreëerd. Zorgen de werkgevers in een bepaald jaar voor onvoldoende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? In dat geval kan de regering een individuele quotumheffing invoeren. De werkgever die zich niet aan de banenafspraak houdt, betaalt dan voor niet opgevulde werkplekken. Dit geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer medewerkers. De regering bekijkt elk jaar of zij zo’n wettelijke stok achter de deur nodig vindt.

Informatie over kandidaten in doelgroepregister

Het doelgroepregister  is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidcontroleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten en werkgevers kunnen via UWV-systemen digitaal inzicht krijgen in de mensen in het register. Ook kan elke burger zien of hij of zij in het register staat. UWV beheert het doelgroepregister. UWV houdt de voortgang bij het realiseren van de banenafspraak bij en rapporteert over de aantallen aan het ministerie van SZW.

Mensen die onder banenafspraak vallen

De volgende mensen staan in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewetvallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs(VSO) en het Praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajongof Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
  • Mensen met een ziekte of handicap die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die alleen het wettelijk minimumloon kunnen verdienen met een werkvoorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een brailletoetsenbord).

Beoordeling van arbeidsvermogen door UWV

De gemeenten kunnen bij UWV een Indicatie banenafspraak aanvragen voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Wie een arbeidsbeperking heeft en tot de doelgroep van de Participatiewet behoort, kan zichzelf ook rechtstreeks bij UWV aanmelden. UWV beoordeelt het arbeidsvermogen: kan iemand 100 procent van het wettelijk minimumloon verdienen? Als dat niet mogelijk is, behoort hij of zij misschien tot de doelgroep van de banenafspraak.

Belangrijke rol voor regionale Werkbedrijven

In alle 35 arbeidsmarktregio’s is er een regionaal Werkbedrijf. Deze werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de banenafspraak. Zij zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. In de regionale werkbedrijvenmaken gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over de inzet van instrumenten door gemeenten en de manier waarop kandidaten en werkgevers elkaar vinden. Het gaat onder meer om de begeleiding op de werkplek en het bepalen van de loonwaarde van werknemers.

Bron: Samen voor de klant

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten