JobUp Kennisbank - Wat is een beoordeling arbeidsvermogen?

18-09-2016

maxresdefault

Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 is de beoordeling arbeidsvermogen in het leven geroepen, dit als grote wijziging en bezuiniging in het sociale vangnet voor jongeren met een arbeidshandicap.

Voor 2015 kregen alle jongeren die (forse) problemen ervaarde op het gebied van het vinden en vasthouden van een werkplek een wajong-uitkering. Dit waren er in rond 2015 zo'n 250.000. De regering wilde dit anders, dit omdat er teveel mensen te makkelijk een uitkering kregen en er onvoldoende jongeren aan het werk gingen. Dit moest met de komst van de participatiewet anders. Bedrijven worden sinds 2015 verplicht gesteld om jongeren met een beperking een kans te geven in het bedrijf, hier is zelfs een quotum voor vastgesteld. Jongeren die meetellen voor dit quotum staan in het doelgroepregister. Jongeren vanaf 2015 krijgen dus geen wajong-uitkering meer, maar wel een indicatie banenafspraak. Het bepalen of je in aanmerking komt voor een indicatie banenafspraak gebeurt bij het UWV in de beoordeling arbeidsvermogen.

De beoordeling arbeidsvermogen wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. Als tijdens de beoordeling blijkt dat je arbeidsvermogen hebt wordt er gekeken wat je nodig hebt om aan het werk te komen, veelal is dit een indicatie banenafspraak en soms de indicatie beschut werken.

Wat is nu precies arbeidsvermogen?

Met arbeidsvermogen wordt bedoeld: of je mogelijkheden hebt om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimumloon verdient, omdat je door jouw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat je minder uren kunt werken dan een andere 'gezonde' werknemer.

Volgens de wet en regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heb je arbeidsvermogen als je voldoet aan onderstaande 4 criteria:

  • Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat je misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar je kunt wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
  • Je hebt basale werknemersvaardigheden. Hiermee wordt bedoeld onder andere dat je je kunt houden aan afspraken.
  • Je kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee wordt bedoeld dat je minimaal 1 uur je aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat je hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig hebt.
  • Je bent tenminste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.

Wat is beschut werken?

Voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar door hun beperkingen niet in een gewoon bedrijf kunnen werken is er een speciale Beschut Werken indicatie. Mensen met een beschut werken indicatie hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een gewone werkgever kan bieden. Beschut werken wordt door de gemeente uitgvoerd, veelal in de lokale sociale werkvoorziening.

De mensen die géén arbeidsvermogen hebben krijgen nog steeds een wajong-uitkering (2015), deze uitkering is gebaseerd op 75% van het wettelijk minimum loon.

Mensen met arbeidsvermogen en een indicatie banenafsraak kunnen met benodigde werkgeversregelingen en begeleiding van een jobcoach aan de slag bij een gewone werkgever. Voor deze mensen zijn er door het bedrijfsleven ook banen gecreerd, dit zijn de zogenaamde garantiebanen.

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als je geconfronteerd bent met een (arbeids)beperking kan je tegen allerlei muren en structuren aanlopen, je kan zelfs ‘verdwalen’ in allerlei wetten en regels.  Het hele sociale domein stroomt namelijk over van ingewikkelde begrippen en termen waarvan je niet meteen duidelijk krijgt wat het is en wat er mee wordt bedoeld. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp heeft het allemaal voor jou op een rij gezet. Hij legt uit wat de begrippen betekenen en wat jij of u er eventueel aan kan hebben. er volgen artikelen over het doelgroepregister , (nieuw) beschut werk en de banenafspraak. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Bij JobUp ondersteunen wij veel mensen met arbeidsvermogen en een indicatie banenafspraak bij het zoeken, vinden en behouden van een passende werkplek. Ook ondersteunen wij mensen bij de aanvraag arbeidsvermogen. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt Erik bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten