JobUp Kennisbank - Wat is een garantiebaan?

13-11-2022

re integratie uwv

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om een baan te vinden. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft zij met organisaties voor werkgevers en werknemers in 2013 in het sociaal akkoord de banenafspraak opgesteld. In de banenafspraak wordt er over het creëren van garantiebanen gesproken. in deze blog geven weer meer info over de garantiebaan.

Sinds 2015 is de participatiewet van kracht. Belangrijke denkwijze in de p-wet was dat zoveel mogelijk mensen met een beperking bij gewone werkgevers aan de slag moesten. Zoveel in het bedrijfsleven als ook bij de overheid. Ook mensen vanuit de Sociale Werkvoorziening moesten zoveel mogelijk uitstromen naar banen in het gewone bedrijfsleven. Uiteraard leverde dit forse kritiek op van belangenorganisaties voor mensen met een beperking.  Critici zagen het niet gebeuren dat het bedrijfsleven en de overheid ruimhartig hun bedrijven en vacatures zouden openstellen voor mensen met een beperking. Hierdoor zijn de begrippen Quotum participatiewet, doelgroepenregister en garantiebaan geïntroduceerd. Een garantiebaan is dus een reguliere functie bij een regulier bedrijf. Mensen, met name veel schoolverlaters van speciaal onderwijs, komen voor een garantiebaan in aanmerking. Dit als ze door hun (arbeids-)beperking niet voldoende kunnen werken om het wettelijke minimumloon te verdienen. Ook mensen met een lichamelijke, (licht) verstandelijke of psychische beperking die geen speciaal onderwijs hebben genoten kunnen voor een garantiebaan in aanmerking komen. Een garantiebaan is namelijk van toepassing voor mensen die in het doelgroepenregister staan. Ook is een garantiebaan in te vullen met iemand met een bijstandsuitkering waarvan gemeente inschat dat de persoon niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.Het kabinet heeft als doel gesteld dat er in 2025 minimaal 125.000 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 banen in het bedrijfsleven(privaat) en 25.000 banen bij de overheid(publiek)

Schema quotum Participatiewet Jobup

Als een bedrijf een garantiebaan openstelt krijgt de werkgever ter compensatie een aantal interessante regelingen aangeboden:

  • Proefplaatsing
  • loonkostensubsidie / Loondispensatie
  • No Risk polis
  • Jobcoach
  • Loonkostenvoordeel (LKV)
  • Werkplekaanpassing
  • Vervoersvoorziening

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als je geconfronteerd bent met een (arbeids)beperking kan je tegen allerlei muren en structuren aanlopen, je kan zelfs ‘verdwalen’ in allerlei wetten en regels.  Het hele sociale domein stroomt namelijk over van ingewikkelde begrippen en termen waarvan je niet meteen duidelijk krijgt wat het is en wat er mee wordt bedoeld. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp heeft het allemaal voor jou op een rij gezet. Hij legt uit wat de begrippen betekenen en wat jij of u er eventueel aan kan hebben. er volgen artikelen over het doelgroepregister , (nieuw) beschut werk en de banenafspraak. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.Bij JobUp ondersteunen wij bedrijven bij het creëren en invullen van garantiebanen. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten