JobUp Kennisbank - Wat is (forfaitaire) loonkostensubsidie?

30-08-2016

Wijziging Premiekorting LKV LIV

Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat laatste gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Kan een werknemer met een arbeidshandicap niet alle taken uitvoeren die bij zijn of haar functie horen? Dan kan een werknemer dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. De loonwaarde moet door een (onhafhankelijke) loonwaarde-expert in een loonwaardeonderzoek worden vastgesteld.

Welke werknemers komen in aanmerking voor loonkostensubsidie?

Loonwaarde meting

Een medewerker werkt eerst 2 of 3 maanden op basis van een proefplaatsing. Dit betekent dat de medewerker werkt met behoud van uitkering. De werknemer leert in deze periode het werk kennen. In de tweede of derde maand wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Hierbij wordt de arbeidsproductiviteit van de werknemer gemeten. Op basis daarvan wordt berekend welke maandelijkse tegemoetkoming in de loonkosten u van de gemeente ontvangt. Dit gaat in vanaf ingang contractdatum. De werknemer ontvangt de voor de werkgever geldende branche salarisnorm.

Forfaitaire loonkostensubsidie

Het is ook mogelijk om te kiezen voor forfaitaire loonkostensubsidie De medewerker komt dan vanaf de eerste werkdag betaald bij u in dienst. Tijdens de eerste 6 maanden geldt er dan een fictieve loonwaarde van 50%. Dit betekent dat er 50% van het minimumloon (naar rato van het aantal werkuren) wordt gecompenseerd, plus 23,5% werkgeverslasten over dat bedrag. Aan het einde van de 6 maanden wordt er dan een loonwaardemeting gedaan. Daaruit komt de daadwerkelijke loonwaarde, die hoger of lager kan zijn dan 50%. Vanaf maand 7 wordt er op basis van de daadwerkelijke loonwaarde gecompenseerd. De 6 maanden forfaitaire loonkostensubsidie worden niet achteraf verrekend. Komt de loonwaardemeting onder de 30% of boven de 80% uit? In dat geval gelden er in veel gemeenten andere regels,  accountmanagers van een gemeente zullen dit dan met u bespreken.

Een rekenvoorbeeld loonkostensubsidie

Om u een beeld te geven van de hoogte van de subsidie, ziet u hieronder een voorbeeld:

  • Petra (23 jaar) gaat bij een bakkerij werken. Van tevoren is al bekend dat hij niet zo productief zal zijn als zijn collega’s. Er wordt een loonwaarde van 50% gemeten.
  • Petra verdient het minimumloon* en werkt 40 uur. Hij verdient hiermee € 1500 bruto per maand. Dit betaalt u als werkgever aan Petra.
  • Van ons als gemeente ontvangt u een vergoeding van 50% van €1500,00 + 23,5 % van de werkgeverslasten van dat bedrag. U kunt derhalve rekenen op een bijdrage van € 750 + € 172,50 = € 922,50 per maand.

*Let op: er wordt altijd een compensatieberekening gemaakt op basis van het wettelijk minimumloon. Als het salaris van de medewerker hoger is (cao-loon), wordt er toch uitgekeerd op basis van het minimumloon.

Nog meer voordelen voor u

Zodra een medewerker wordt ingezet met loonkostensubsidie, heeft hij automatisch recht op opname in het doelgroepenregister. Dat heeft voor u dus ook voordelen als het gaat over de Quotumwet (banenafspraak). De opname in het doelgroepenregister moet worden aangevraagd bij het UWV.

Ondersteuning

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als u iemand in dienst wil nemen die een (arbeids)beperking heeft, dan kunt u als werkgever tegen allerlei muren en structuren aanlopen, u kunt het gevoel hebben door het UWV of gemeente van het spreekwoordelijke 'kastje naar de muur' gestuurd te worden. Bij JobUp zijn we gespecialiseerd in het inregelen van garantiebanen. Wij ondersteunen werkgevers bij het aanvragen van subsidie's en bieden de werknemer de gewenste begeleiding. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp legt het u graag aan u uit. Hij weet wat de begrippen betekenen en hoe het per gemeente werkt en toegepast kan worden. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten