De regeling no-riskpolis wijzigt per 1 januari 2022

15-12-2021

collage

De overheid heeft de no-riskpolis in het leven geroepen om iedereen een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt. Hogere verzuimkosten worden gecompenseerd voor u als werkgever. Waardoor het aantrekkelijker wordt om werknemers in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte.

De overheid wil per 1 januari 2022 wijzigingen doorvoeren die gerelateerd zijn aan de no-riskpolis. Wij zetten het voor u op een rij.

NO-RISKPOLIS VERANDERINGEN LOONKOSTENSUBSIDIE

Wordt één van uw medewerkers, met recht op loonkostensubsidie, ziek? Dan betaalt u nu loon door en ontvangt u ter compensatie een Ziektewet-uitkering van UWV. Deze uitkering is gebaseerd op het laatst uitbetaalde loon. De loonkostensubsidie voor uw medewerker, betaald door de gemeente, stopt bij ziekte om een dubbele compensatie te voorkomen. 

Op 1 januari 2022 verandert deze werkwijze, met name door de omslachtige administratieve procedures. Vanaf dat moment loopt de loonkostensubsidie van uw medewerker door tijdens ziekte. UWV houdt bij de hoogte van de Ziektewet-uitkering rekening met de ontvangst van deze loonkostensubsidie. Het voordeel hiervan is dat u als werkgever geen verrekening meer hoeft toe te passen met de Gemeente. Dit wordt ondervangen doordat UWV hier bij de uitbetaling van de Ziektewet-uitkering voor gaat zorgen.

FICTIEVE AANVRAAG ZIEKTEWET-UITKERING

Indien uw medewerker met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij of zij recht op een Ziektewet-uitkering van UWV. Blijft deze werknemer langdurig ziek? Dan leidt dit uiteindelijk tot een WIA-uitkering. De kosten van een WGA-uitkering komen normaliter bij de werkgever te liggen. Maar als op de laatste dag voor de WIA-instroom de werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering, hoeft de werkgever de WGA-uitkering niet te betalen. 

Bij een te late aanvraag voor een Ziektewet-uitkering wordt dit maximaal één jaar uitbetaald met terugwerkende kracht. De werkgever kan UWV echter nog wel verzoeken om het recht op ziekengeld te beoordelen. Deze fictieve claim is aantrekkelijk. Want het betekent dat een WGA-uitkering niet wordt toegerekend aan de werkgever. UWV ontvangt momenteel veel verzoeken om vast te stellen of er in het verleden (soms zelfs tot 7 jaar) recht is geweest op ziekengeld. Een onbedoeld, onwenselijk effect; daarom zijn er aanpassingen voorgesteld. 

AANPASSINGEN OM FICTIEVE CLAIM TE BEPERKEN 

Zowel de uitbetaling als de toekenning van de Ziektewet-uitkering worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Dat wil zeggen dat het met terugwerkende kracht aanvragen van een Ziektewet-uitkering maximaal met 1 jaar terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Het is daarom noodzakelijk om tijdig de Ziektewet-uitkering van een medewerker aan te vragen. Komt u als werkgever op een later moment erachter dat er recht zou zijn op een Ziektewet-uitkering, dan gaat de termijn van 1 jaar terugwerkende kracht leidend zijn om te bepalen of de Ziektewet-uitkering wordt toegekend en uitbetaald. Een te late aanvraag wordt niet meer gecorrigeerd waardoor de toerekening, ondanks dat deze mogelijk onterecht zou zijn, bij u als werkgever blijft. 

De beoogde datum van inwerkingtreding van deze aanpassingen is ook 1 januari 2022. Dient u voor deze datum een verzoek in om het recht op ziekengeld vast te stellen? Dan is er voor u een overgangsrecht geregeld. Voor publiek verzekerden houdt dit in dat u geen hogere gedifferentieerde premie betaald. Voor WGA-eigenrisicodragers houdt dit in dat u de lasten van een WGA-uitkering niet zelf hoeft te dragen, indien:

  1. de aanvraag van het ziekengeld voor 1 januari 2022 is gedaan, ongeacht of op die datum al is beschikt over het ziekengeld, en;
  2. op grond van artikel 38a, negende lid, of artikel 38b, tweede lid, geen ziekengeld is of wordt toegekend.

Bron: www.robidus.nl

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten