JobUp nu ook Melba gecertificeerd

15-02-2021

MELBA JobUp

Goed nieuws! Bij JobUp kunnen wij nu ook met Melba de mogelijkheden van een werknemer én de eisen van een functie analyseren en vastleggen. Melba bestaat een systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt een adequaat re-integratie- en coachingsadvies mogelijk.

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van ziekteverzuim en uitval komen steeds meer ten laste van de werkgever. Er zijn hoge drempels, letterlijk en figuurlijk, om na een langdurige periode van ziekte terug te keren naar arbeid of om met een beperking überhaupt aan de slag te komen.

Met Melba kan je veel inzichten verkrijgen, denk hierbij aan:

  • arbeidsvaardigheden van klanten of werknemers in beeld brengen;
  • trainings- of ontwikkelingsdoelen vaststellen en ontwikkeling te volgen;
  • voor functies bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn;
  • een geschikte werkplek selecteren;
  • werkplekken aanpassen;
  • als basis te gebruiken voor communicatie met collega’s, cliënten zelf, ouders, begeleiders, werkgever, enz.;
  • beslissingen onderbouwen in samenhang met de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam arbeidsvermogen, komt iemand mogelijk in aanmerking voor Beschut Werk);
  • verantwoording afleggen naar subsidieverstrekkers of inspectie.

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

MELBA werd in Duitsland door de Universiteit van Siegen ontwikkeld en is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, preventie van uitval en arbeids(re)integratie in de meest brede zin van het woord. MELBA is een internationale methodiek die wordt gebruikt in landen als Japan, Finland, België, Luxemburg, Zwitserland, Italië, Zweden, Slovenië, Oostenrijk en Litouwen. Het wordt door re-integratiecoaches gebruikt om inzichten van mensen te creëren, zoals personeelsontwikkeling bij een sociale werkvoorziening, re-integratie UWV en Gemeente, arbeidsdiagnostiek en bij het speciaal onderwijs voor een juiste match naar werk.

MELBA houdt zich veelal bezig met "soft skills" (de vaardigheden van een persoon die gebaseerd zijn op de persoonlijkheid) Denk hierbij aan vaardigheden als uithoudingsvermogen, bevattingsvermogen, fijne motoriek, energetische inzet, alertheid, contactvaardigheid, concentratievermogen, assertiviteit/weerbaarheid, omgaan met kritiek, planningsvaardigheden, leren en onthouden. De mate van functioneren op deze vaardigheden worden vastgelegd in een capaciteitenprofiel. Het profiel van de (potentiële) werknemer wordt samengesteld door verschillende informatiebronnen, denk hierbij aan interviews, observaties, zelfscoringslijsten en IDA. Met het eisenprofiel maak je inzichtelijk welke vaardigheden er noodzakelijk zijn om een specifieke functie en taak te kunnen uitvoeren. Door het capaciteitenprofiel hier naast/overheen te leggen zie je of er een match en/of overschrijdingen zijn.  Dus ook waar de werknemer aan kan gaan werken / ontwikkelen.

Meer info over Melba ontvangen? Neem contact op met onze Melba-deskundige Erik Baan.

Kijk ook eens op www.melba.nl

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten