JobUp Kennisbank - Wat is een proefplaatsing?

15-12-2015

Proefplaatsing

Voor wie?

Het instrument proefplaatsing is in ieder geval voor potentiële werknemers met een arbeidsbeperking die in een uitkeringsituatie zitten. Met name mensen die onder de banenafspraak (Wajong, Indicatie banenafspraak) vallen. Mar ook mensen met een WIA, WAO, WW of Ziektewet uitkering.

Wat willen met een proefplaasting bereiken?

Het doel van de proefplaastingis na te gaan of de medewerker het werk aan kan en op zijn plaats is binnen de organisatie. Bovendien kan tijdens de proefplaatsing de productiviteit of de zogeheten loonwaarde van de potentiële werknemer op de werkplek worden onderzocht. Dit met het oog op het verstrekken van loonkostensubsidie (Participatiedoelgroep vanuit gemeente) of loondispensatie (Wajong vanuit UWV) Het moet een oprechte intentie zijn dat de persoon na de periode van de proefplaatsing aansluitend een arbeidsovereenkomst krijgt bij de werkgever voor minimaal 6 maanden en minimaal het aantal uren dat de medewerker gewertk heeft. Na een proefplaatsing mag de werkgever géén proeftijd meer afspreken met de werknemer. 

Door UWV wordt de randvoorwaarde gesteld dat de proefplaatsing gevolgd moet worden door een contract van zes maanden om gebruik te kunnen maken van de proefplaatsing. Het uitgangspunt is altijd dat een werkgever iemand met een arbeidsbeperking een plek wil geven binnen zijn bedrijf en zich daarvoor tijdens de proefplaatsing inzet.

Welke kosten heeft de werkgever?

Bij een proefplaatsingis de werkgever geen loonkosten aan de werknemer verschuldigd. De werknemer behoudt gedurende de proefplaatsing zijn of haar uitkering. Van de werkgever wodt wel geacht dat hij een aansprakelijkheids verzekering heeft afgesloten. 

Hoelang duurt een proefplaasting?

De duur van de proefplaatsingwordt regionaal of lokaal bepaald. Publieke partijen (UWV en Gemeente) kunnen dit regelen binnen het landelijk wettelijke kader en eventueel aanvullende lokale verordeningen. Vanuit het UWV is twee maanden proefplaatsing de standaard, dit is doorgaans voldoende om te zien wat iemand kan. Vanuit het UWV is het mogelijk om de proefpaatsing maximaal 6 maanden te laten voortduren, hier kan voor gekozen worden als mensen met heel weinig uren en in een laag tempo moeten starten en opbouwen of als mensen tijdens de eerste 2 maanden veel verzuimd hebben.

Vanuit de gemeente wordt vaak één maand als uitgangspunt genomen, dit omdat veel medewerkers (met een indicatie banenafspraak) doorgaans geen uitkering hebben, om deze mensen enigzins te beschermen wordt een maand afgesproken. De gemeente kent doorgaans een maximale looptijd van 3 maanden. 

Bij JobUp begeleiden wij werkgevers en werknemers bij het aangaan van een proefplaasting. Wij weten per gemeente, regio of UWV welke regels en voorwaarden er gelden. Ook weten wij vaak op een snelle wijze wel of géén akkoord te krijgen van UWV of gemeente.  Tijdens de proefplaatsing kunnen wij ook de begeleiding organiseren, dit om de werknemer en werkgever te coachen, maar ook om loonkostensubsidie aan te vragen. Wilt u gebruik maken van onze kennis? Neem contact met ons op!

Bron: Samen voor de klant

Dit was een blog in de serie kennisbank JobUp. Als je geconfronteerd bent met een (arbeids)beperking kan je tegen allerlei muren en structuren aanlopen, je kan zelfs ‘verdwalen’ in allerlei wetten en regels.  Het hele sociale domein stroomt namelijk over van ingewikkelde begrippen en termen waarvan je niet meteen duidelijk krijgt wat het is en wat er mee wordt bedoeld. Erik Baan, arbeidsdeskundige bij JobUp heeft het allemaal voor jou op een rij gezet. Hij legt uit wat de begrippen betekenen en wat jij of u er eventueel aan kan hebben. er volgen artikelen over het doelgroepregister , (nieuw) beschut werk en de banenafspraak

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten