Gemeenten laten kans op expertise vaak lopen

13-05-2021

sociale dienst drechtsteden

Met de invoering van de Participatiewet werden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Gebruik meer arbeidsdeskundigen, stelt Bert van Swam van de NVVA.

Veel gemeenten hebben moeite om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan werk te helpen. Vaak richt men zich op de wat sneller bemiddelbare uitkeringsgerechtigden. Zo wordt de groep mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt tekortgedaan.

Juist in deze complexe situaties zouden gemeenten veel meer gebruik moeten maken van arbeidsdeskundigen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met beperkt arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Het gaat om mensen die vroeger een Wajong-uitkering kregen of onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) vielen. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden, die vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Begeleiding van deze moeilijk bemiddelbare doelgroepen is complex, zeker omdat gemeenten maar mondjesmaat geprofessionaliseerd zijn op dit gebied.

Gemeenten hebben vaak geen idee wat arbeidsvermogen inhoudt en hoe ze een traject naar werk moeten inrichten. Als je dat niet weet maak je al snel een keuze voor een makkelijk bemiddelbare cliënt. Dit gebrekkige inzicht zorgt dat aangeboden interventies en oplossingen minder succesvol zijn en dat moeilijk bemiddelbare uitkeringsgerechtigden niet of niet duurzaam aan de slag komen. 

Gemeenten die het goed doen maken vaak gebruik van arbeidsdeskundigen. Je ziet dat er dan ook meteen vaker loonkostensubsidies worden ingezet en dat er meer aan begeleiding op de werkplek wordt gedaan. Dat vertaalt zich uiteindelijk in een kortere gemiddelde verblijfsduur in de uitkering. Arbeidsdeskundigen kennen deze mogelijkheden. Ze zijn opgeleid om cliënten op een methodische wijze te beoordelen en maatwerk te leveren. Dat is bij de moeilijk bemiddelbare doelgroep onontkoombaar, want vaste interventies sluiten vaak niet goed aan.

Wat arbeidskundigen zo geschikt maakt is hun vermogen om de belasting en belastbaarheid van mensen te wegen. Ze zijn goed in het vaststellen van arbeidsvermogen, kunnen loonwaarde berekenen en ontwikkelmogelijkheden en de passendheid van werk beoordelen. Arbeidsdeskundigen organiseren werk zodanig dat de cliënt optimaal aan de slag kan. Het is een goed gefaciliteerde beroepsgroep die ervaring heeft met praktijk en over wetenschap en cliëntkennis beschikt. In de ideale situatie zetten gemeenten naast generalisten ook arbeidsdeskundigen in als specialist bij moeilijk bemiddelbare mensen. Nu weten veel gemeenten niet wat ze met deze complexe situaties aan moeten, dus gebeurt er niets met ze.

Arbeidsdeskundige expertise vraagt om een investering, maar die verdient zich dubbel en dwars terug. Niet alleen in geld, maar vooral in het welzijn van de mensen. 

Bron: ad.nl

Bert van Swam is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

JobUp is partner van diverse gemeenten in de regio. Zowel voor jobcoaching, re-integratie als ook voor het meten van loonwaarde. Een aantal dingen die Bert van Swam beschrijft herkennen wij wel, maar de meeste gemeenten waar wij mee samenwerken hebben hun zaakjes op orde en investeren ook echt in een stuk kennis en begeleiding voor de kwetsbare burgers.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten