Blik op werk keurmerk weer verlengd

19-02-2022

Frame

Deze week kregen we het bericht van Blik op Werk dat ons keurmerk alweer voor de 7e keer is verlengd.  Het gemiddelde klanttevredenheidscijfer over 2021 is een 8,3,  hier zijn we als organisatie heel trots op.

JobUp is sinds 2015 houder van het Blik op Werk keurmerk, hiermee zijn een we een gecertificeerd re-integratiebureau dat voldoet aan de normen en eisen van Blik op Werk. Het keurmerk garandeert clienten en opdrachtgevers dat de kwaliteit van de dienstverlening van JobUp geborgd is, hiermee onderscheiden wij ons van andere re-integratiebureaus zonder dit keurmerk. 

Het klanttevredenheidsonderzoek voor Blik op Werk is uitgevoerd door Panteia. Bedrijven komen alleen in aanmerking voor het Keurmerk als de werkgevers die zij bedienen tevreden zijn over de geleverde dienstverlening en als ze hun afspraken zijn nagekomen. De tevredenheid van opdrachtgevers en hun mening over het nakomen van afspraken, weegt zwaar mee in de beoordeling van de dienstverleners.

Naast het voordeel van kwaliteit en professionaliteit kan een re-integratiebureau met het Blik op Werk keurmerk ook kostenbesparend zijn. Diverse verzekeraars en CAO partijen vergoeden een groot deel van de re-integratiekosten als de organisatie een bureau met dit keurmerk inschakelt.   Bij de CAO Metaal en Techniek krijgt de werkgever een tegemoetkoming van 50% van de kosten van het reïntegratiebedrijf, tot maximaal € 2.500,-  

Bij de CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf zijn ook richtlijnen inzake het Blik op Werk keurmerk afgesproken. Indien door de arbodienst, dan wel het UWV is vastgesteld dat de werknemer niet kan terugkeren in het eigen bedrijf kan een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld. Als werkgever en werknemer dan besluiten om een re-integratiebedrijf (welke bij voorkeur beschikt over het Blik op Werk, in te schakelen bij het re-integreren van de arbeidsongeschikte werknemer, dan krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van het re-integratiebedrijf. Deze tegemoetkoming bedraagt 25% van de kosten tot een maximum van € 1.250,-.

De Algemene Onderwijs Bond (AOB) stuurt ook op aan dat de re-integratie van de werknemer, indien het extern wordt belegd, uitgevoerd moet worden door een re-integratiebedrijf met een nationaal gevalideerd en breed erkend en gehanteerd keurmerk, zoals het ‘Blik op werk’.

De CAO Bouw & Infra verplicht de werkgever om voor de re-integratie van een zieke werknemer een reintegratiebedrijf in te schakelen. Dit in aanvulling op de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Het re-integratiebedrijf moet het Blik op Werk keurmerk hebben of een kwaliteitsniveau dat aantoonbaar gelijkwaardig is. 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten