Waarom een Noloc Erkenning voor coaches?

12-08-2019

jobcoaching werkgever

Als organisatie willen we de BESTE zijn en onze 3 B's hoog houden. BETROUWBAARHEID, BETROKKENHEID en BEKWAAMHEID zijn onze speerpunten. De beroepserkenning vanuit NOLOC heeft hier alles mee te maken. In deze blog leest u waarom.

De beste zijn, daar gaan wij als organisatie voor. De beste dienstverlening garanderen voor onze cliënten en opdrachtgevers. Onze kwaliteit en klanttevredenheid wordt jaarlijks door een externe auditor in zake het Blik op Werk keurmerk getoetst, maar de individuele kwaliteit van onze coaches wordt getoetst door Noloc. Bij JobUp moeten alle coaches (op termijn) een Noloc erkenning hebben. Voor jobcoaches de registratie Noloc Erkend Jobcoach en voor de loopbaancoaches de registratie Noloc Erkend Loopbaanprofessional. 

Jobcoach is géén beschermde titel, iedereen die wil kan zich een jobcoach noemen, maar hoe weet je nu als cliënt of opdrachtgever of je met een geschikte jobcoach te maken hebt? Van een Noloc erkende coach mag je in ieder geval verwachten dat hij of zij: 

A. In bezit is van voldoende kennis en ervaring

Een Noloc jobcoach heeft naast een afgeronde HBO- of universitaire opleiding (EFQ6) een jobcoachopleiding aan één van de erkende jobcoachopleidingen gevolgd, danwel als deskundigheidsbevordering aantoonbaar minimaal 98 uur (3,5 EC) deelopleidingen, cursussen of trainingen relevant voor het vak van jobcoach gevolgd. Tenslotte heeft hij ruime algemene werkervaring alsmede tenminste 1400 uur specifieke beroepservaring als jobcoach.

B. Deskundig is op het gebied van doelgroepen en de arbeidsmarkt

Een jobcoach beschikt over theoretische en praktische kennis met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoefte en motieven op het gebied van arbeid. Hij beschikt daarnaast over relevante specifieke kennis ten aanzien van specifieke doelgroepen met een arbeidsbeperking. Hij is op de hoogte van de arbeidsmarkt en van relevante arbeidsmarktontwikkelingen, alsook van de relevante wet– en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkloosheids– en re-integratie maatregelen. Ook heeft een jobcoach kennis van het toepassen van methoden, technieken & loopbaaninstrumenten. Een jobcoach beheerst enkele psycho-diagnostische methoden en is op de hoogte van de methoden en technieken die in het vak van jobcoaching gebruikt worden en is in staat zelf er meerdere van te hanteren. 

C. In bezit is van reflectieve competenties 

De gedragscompetenties die een jobcoach nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevingsvermogen, analytisch vermogen, effectief communiceren, reflecteren, adviseren/instrueren en coachen. Hij weet anderen te ondersteunen het beste uit zichzelf te halen. Hij is in staat om op methodische wijze een intake en assessment uit te voeren, een werknemersprofiel uit te werken in een passend werkplekprofiel, en deze vervolgens ook via matching tussen cliënt en werkgever te realiseren. Hij kan sterktegericht communiceren, en is in staat om op eigen handelen te reflecteren. Hij kan adviseren over relevante wet– en regelgeving, re-integratie instrumenten en werktechnische adviezen geven rekening houdend met de beperkingen van de cliënt. Tenslotte is hij een expert in het ’coachen on the job’ op basis van een opgesteld coachingsplan.

D. Een professionele houding heeft

Het instrument van de jobcoach is hij zelf. Daarom blijft hij zichzelf ontwikkelen middels vakliteratuur, opleiding en training en door systematische reflectie. Hij werkt vanuit hoge ethische maatstaven, zoals neergelegd in de NOLOC gedragscode. Hij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk maar oordeelt onafhankelijk. Hij heeft gevoel voor zingevingvragen. 

Heb jij een loopbaancoach of jobcoach nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze Noloc erkende coaches staan je graag bij met raad en daad.

meer info: https://www.noloc.nl/ 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten