Vereenvoudigde procedure van de WIA-keuring van 60-plussers

30-09-2022

re integratie ziekte 2

Op dit moment zijn er nog steeds grote achterstanden bij UWV voor de sociaal-medische beoordelingen. Om hier wat ruimte in de krijgen gaat het UWV vanaf 1-10-2022 over naar een eenvoudige beoordelingsprocedure voor mensen boven de 60 jaar.

Voor mensen boven de 60 die wachten op hun WIA-claimbeoordeling heeft de minister tot eind 2023 een vereenvoudigde WIA-keuring mogelijk gemaakt. Dit houdt in dat de arbeidsdeskundige bij het UWV gaat bepalen of bij een WIA claim een oordeel van een verzekeringsarts nodig is. Dit gaat in veel gevallen tijdswinst opleveren, want een grote groep mensen hoeft hierdoor niet meer door een verzekeringsarts gezien te worden. De minister heeft de regeling zo ingestoken dat er niemand benadeeld gaat worden.  De vereenvoudigde beoordeling wordt alleen gedaan als de werkgever en werknemer daarvoor toestemming hebben gegeven.

  1. De vereenvoudigde claimbeoordeling leidt niet tot een lagere uitkering dan wanneer er een volledige sociaal-medische beoordeling zou worden gedaan.
  2. De vereenvoudigde claimbeoordeling leidt in bepaalde gevallen wel tot een hogere uitkering (WGA 80/100).
  3. Als de bedrijfsarts aangegeven heeft dat er geen benutbare mogelijkheden zijn en de arbeidsdeskundige van oordeel is dat er volgens hem sprake kan zijn van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid wordt het dossier voorgelegd aan de verzekeringsarts, dit om te bepalen of er voor de werknemer recht is op een IVA-uitkering.

Om werkgevers niet te benadelen, worden de uitkeringen die zijn toegekend op basis van een vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling, niet aan publiek verzekerde werkgevers toegerekend via de Werkhervattingskas-premie en ook niet aan de eigenrisicodragende werkgevers doorbelast. De rekening van de vereenvoudigde WIA keuring van de 60-plus WGA-instromer wordt gefinancierd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De Aof is niet gedifferentieerd op de individuele schade van de werkgever en dat is de Werkhervattingskas voor grote bedrijven wel. Dus deze verandering is gunstig voor de grote bedrijven en WGA eigen risicodragers. Wel dient dit straks heel goed gecontroleerd te worden, dat dit ook goed gaat en de WGA-rekening van de vereenvoudigde WIA beoordeling toch niet wordt toegerekend binnen de Werkhervattingskas of aan de eigen risicodrager.

Bron: Marjon Nikkels - CMweb.nl

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten