SCP en CPB: Werk voor mensen met arbeidsbeperking levert veel op

17-07-2022

JobUp David

Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voor hem of haar voordelen, maar ook voor de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen namelijk minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel gedrag

Dit blijkt uit de publicatie ‘De brede baten van werk’ dat het Centraal Planbureau (CPB) onlangs samen met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar buiten bracht.

Deze drie positieve effecten van arbeidstoeleiding leveren samen 5.000 euro per jaar per persoon op, exclusief de kosten van de bijstandsuitkering.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 daalde de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking flink. In de eindevaluatie van de Participatiewet wees het SCP op de financiering van de arbeidstoeleiding. Gemeenten dragen hiervan de volledige kosten. Van de opbrengsten daarvan kunnen gemeenten slechts deels profiteren. 30 procent komt daarvan ten goede aan gemeenten, 10 procent aan zorgverzekeraars en 50 procent aan het Rijk.

Andere financiering nodig

Het CPB beveelt aan de financiering vanuit de Participatiewet (deels) te laten afhangen van het aantal arbeidsbeperkten dat aan een baan wordt geholpen. Zo worden gemeenten gestimuleerd om banen voor deze groep te zoeken. Nu worden besparingen direct met de uitkeringen uit het BUIG-budget verrekend en levert het gemeenten dus niets op. Divosa onderschrijft dat gemeenten nu niet financieel worden geprikkeld om burgers aan het werk te helpen en pleit ook voor een herziening van de financiering.  De reintegratiemiddelen van de gemeenten zijn de afgelopen jaren verminderd tot een derde van het oorspronkelijke budget. 

Achtergrond

Het onderzoek ‘De brede baten van werk’ richt zich op mensen die verstandelijk beperkt zijn, een psychische aandoening hebben of lichamelijk beperkt zijn en die niet op eigen kracht een betaalde baan kunnen vinden. In het verleden werkten deze mensen vaak in een sociale werkplaats. Sinds 2015 helpt de gemeente hen vanuit de Participatiewet bij het vinden van een baan bij een reguliere werkgever of een beschutte werkplek.

Meer informatie

De brede baten van werk (CPB, maart 2020) Hier kun je ook het onderzoek downloaden.

Bron: Divosa

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten