Minimummaandloon wordt per 1 januari 2024 minimumuurloon

2-1-2024

Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon per maand omgezet naar het minimumloon per uur. Dit houdt in dat het loon per uur wordt berekend. Werknemers worden dus betaald naar het aantal uren dat ze daadwerkelijk gewerkt hebben. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat elke werknemer van 21 jaar en ouder, onafhankelijk van de lengte van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient. Dit betekent dat alle werknemers vanaf 21 jaar en ouder per 1 januari 2024 in ieder geval het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto moeten verdienen.

Rekenvoorbeeld minimumloon

Hoe ziet het nieuwe minimumuurloon er in de praktijk uit? In de overgang van het minimummaandloon naar het nieuwe uurloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Hierdoor gaan werknemers die 38 uur of 40 uur werken er flink op voorruit. Het voltijds minimum maandsalaris voor personen van 21 jaar en ouder wordt vanaf 2024:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 1.995 per maand
  • Bij een 38-urige werkweek: € 2.105,83 per maand
  • Bij een 40-urige werkweek: € 2.216,67 per maand

Vaste uren

In de praktijk komt het voor dat werknemers een vast maandbedrag ontvangen voor een vast aantal werkuren per week. In de Wet invoering minimumuurloon is omschreven dat wanneer deze situatie zich voordoet er mag worden uitgegaan van een gemiddeld aantal werkuren per maand. Over het gemiddelde aantal werkuren moet het minimumuurloon betaald worden aan de werknemer.

Plus-min-urensystematiek

Ook de plus-min-urensystematiek is een werkwijze welke vaak voorkomt in de praktijk. Dit systeem wordt opgenomen in de Wet invoering minimumuurloon zodat dit toegepast kan blijven worden.

Eén van de bekendste systemen is de jaarurensystematiek. Hierbij wordt de arbeidsduur niet uitgedrukt in een aantal werkuren per week, maar in een aantal werkuren per jaar (jaarurennorm). Dit vertaalt zich in een gemiddeld aantal werkuren per maand waarvoor de werknemer betaald krijgt. Hierbij kan het zo zijn dat de werknemer de ene week meer werkt en de andere minder.

Aan het eind van een afrekeningsperiode (dit mag maximaal 12 maanden zijn) wordt er op basis van de daadwerkelijke gewerkte uren een eindstand berekend. Hierbij dient de werkgever de teveel gewerkte uren uit te betalen of te compenseren. In een cao kan een kortere periode van afrekening worden afgesproken bijvoorbeeld drie of zes maanden.

Waar moet je als werkgever op letten?

Om te voorkomen dat werknemers van 21 jaar en ouder met het minimumloon vanaf 1 januari 2024 onderbetaald worden, moet je als werkgever ervoor zorgen dat zij in ieder geval het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto betaald krijgen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de Arbeidsinspectie een boete oplegt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat bij een nieuwe werknemer die onder het wettelijk minimumloon valt het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.

Bron:  www.bentacera.nl

 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten