Loondoorbetaling zieke werknemer wordt makkelijker

14-01-2019

loondoorbetaling bij ziekte JobUp

Ervaren problemen

Ook werknemers ervaren de nadelen hiervan. Werkgevers bieden hierdoor namelijk liever niet te snel een vast contract. Minister Koolmees is daarom in gesprek gegaan met sociale partners, om oplossingen te vinden voor dit hoofdpijndossier.

Werkgevers ervaren in hoofdlijnen de volgende knelpunten wanneer zij zieke werknemers hebben:

  1. De verplichtingen zijn disproportioneel. Ze gelden namelijk voor zowel kleine als grote werkgevers. Bovendien hebben werkgevers meer verantwoordelijkheid dan werknemers.
  2. De verplichtingen zorgen voor onzekerheid. Werkgevers weten vaak niet of zij het goed doen. De regels over het tweede spoor, het medisch advies, het aanpassen van werk en loonsancties zijn onvoldoende duidelijk.
  3. Het verzekeren van loondoorbetaling is niet transparant. Veel werkgevers weten niet wat een passende verzekering is.

Oplossingen

Koolmees heeft net voor de kerstdagen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om zijn maatregelen te publiceren. Het pakket aan maatregelen moet de loondoorbetalingsverplichting makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Het sluit daarom aan bij de behoefte van kleine werkgevers, maar ook (middel)grote werkgevers profiteren. Het einddoel is een toename van vaste contracten.

Oplossing 1: MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De minister heeft met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over een MKB verzuim-ontzorg-verzekering (MKB-vov). De bedoeling van de MKB-vov is het dekken van financiële risico’s, maar ook het bieden van hulp bij de re-integratieverplichtingen. De verzekeraar biedt een transparant, goed en betaalbaar pakket voor de twee ziektejaren. Bovendien is de MKB-vov Poortwachterproof, waardoor een loonsanctie niet voor rekening van de werkgever komt. Zo is vooraf duidelijkheid over de kosten, op basis waarvan de werkgever kan kiezen om wel of niet te verzekeren. Deze verzekering wordt aangeboden met ingang van 1 januari 2020.

Oplossing 2: Premiekorting

De minister realiseert zich dat twee jaar loondoorbetaling veel kost. Werkgevers krijgen daarom vanaf 2021 een loondoorbetalingskorting op de premieheffing. Dit levert hen gezamenlijk 450 miljoen euro op. De korting zal een vast bedrag per werkgever zijn. Waarschijnlijk wordt deze korting per 2024 vervangen door de invoer van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Oplossing 3: Bedrijfsarts is leidend

Het gebeurt vaak dat een werkgever een jaar langer loon moet doorbetalen (loonsanctie), omdat de verzekeringsarts van het UWV een ander oordeel geeft dan de bedrijfsarts. De werkgever betaalt de rekening van dit meningsverschil. Vanaf 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend. Bij het UWV zal alleen nog een arbeidsdeskundige naar het dossier kijken. Koolmees investeert daarom 10 miljoen in de kwaliteitsintensivering van bedrijfsartsen.

Oplossing 4: Grotere rol werknemer

De minister wil de zieke werknemer meer betrekken bij de re-integratie. De werknemer moet daarom in de toekomst in het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie zijn visie geven op de re-integratie. Zo worden werkgevers gestimuleerd om samen met de werknemer een plan te maken, zodat een gedragen plan ontstaat en de werkgever meer grip krijgt.

Conclusie

De bovenstaande maatregelen moeten ervoor zorgen dat werkgevers zich minder belemmerd voelen om een werknemer in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees vat het als volgt samen: “We zetten samen een grote stap om een lang slepend probleem aan te pakken. Tegelijkertijd blijven alle rechten van de zieke werknemers hetzelfde.

Deze blog is geschreven door Leendert Izelaar, arbeidsjurist bij Florys Arbeidsrecht. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u hem bereiken via leendert@florys.nl of 0184 – 208 208.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten