Hoe voorkom ik als werkgever een loonsanctie?

10-05-2018

Loonsanctie UWV - JobUp

Een loonsanctie betekent dat u als werkgever uw zieke werknemer in vaste dienst, na twee jaar loondoorbetaling, nog één jaar extra moet doorbetalen. Dit kan om hele grote bedragen gaan. De loonsanctie wordt opgelegd door het UWV.

Top 4 van oorzaken van een loonsanctie:

 • De re-integratie is te laat of onvoldoende ingezet.
 • Er zijn kansen gemist in het 1e Spoor.
 • De re-integratie in het 2e spoor is niet goed uitgevoerd of onvoldoende ingezet.
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u voldoende inspanning heeft gedaan.

In 2017 legde het UWV 2100 inhoudelijke loonsancties op, weer meer dan in 2016. Ook legde het UWV ruim 1650 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re integratieverslag, iets minder dan in 2016. Als werkgever kunt u genoeg doen om een loonsanctie te voorkomen.

Een aantal waardevolle tips:

 • Zorg voor een goed verzuimbeleid in uw organisatie.
 • Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor alles, dus ook voor de inzet van deskundigen. Zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Gebruik als werkgever uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk goed met alle partijen samen, maar houd de regie en controle.
 • Bouw vanaf het begin van de verzuimperiode een volledig dossier op. Het UWV toetst de re-integratieinspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 • Start direct na de ziekmelding met re-integreren. Probeer de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Al is het maar voor een paar uur per week.
 • Vraag bij twijfel of een meningsverschil een deskundigenoordeel (DO) aan bij het UWV. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het oordeel wordt meegenomen in de RIV-toets. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 • Dreigt er een conflict op meningsverschil tussen u en de werknemer? Schakel dan een mediator in.
 • Laat op tijd een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Een arbeidsdeskundige onderzoekt of de werknemer terug kan keren in zin eigen functie, of de functie aangepast kan worden en of er passend werk binnen het eigen bedrijf voorhanden is.
 • Start op tijd met een 2e spoortraject. Als blijkt dat de werknemer niet meer kan terug keren in uw eigen bedrijf, moet de werknemer op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Het is belangrijk om dan een deskundig reïntegratiebedrijf in de hand te nemen. Zo kunt u de werknemer de ondersteuning bieden die hij nodig heeft.

Gevolgen van loonsanctie voor de werkgever

Als u als werkgever niet aan uw verplichtingen voldoet, volgt een loonsanctie van maximaal één jaar. Dit betekent dat u als werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt u als werkgever de kans om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Zodra u als werkgever uw tekort heeft opgelost, dan kunt u dit voorleggen aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar 6 maanden. 

Deze blog is geschreven door Erik Baan, werkzaam als arbeidsdeskundige en re-integratiecoach bij JobUp. Bij JobUp ondersteunen wij werkgevers bij het voorkomen van een loonsanctie, met name het bieden van een arbeidsdeskundig onderzoek en de begeleiding 1e en 2e spoor van zieke medewerkers. Zeker bij complexe verzuimsituaties is het belangrijk om de juiste stappen te zetten. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Bron: www.uwv.nl 

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten