De kracht van de integrale aanpak...

19-04-2019

JobUp ladder

samenwerkingsverbanden voor de cliënt en het netwerk daar omheen? We vertellen erover in deze blog.

In de afgelopen acht jaar bouwde Jobup aan goede samenwerkingsrelaties met zorginstellingen in de regio. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we een sluitende aanpak kunnen creëeren rondom de werkzoekende en/of werkende cliënt. Zo krijgt de cliënt de optimale zorg en begeleiding. Maar wat maakt zo’n samenwerking nu zo krachtig? We vatten het samen in 7 punten:

1. Warme overdracht

Bij een zorginstelling ontstaat er vaak een hechte band tussen de cliënt en de begeleiders. De betrokken professionals kennen de cliënt zeer goed. Ze weten waar hij of zij goed in is en welke dingen wat lastig voor hem of haar zijn. Als een client vervolgstappen moet zetten is deze kennis en ervaring essentieel. Ook als het gaat om de stap naar betaald werk. Daarom streven we naar een 'warme overdracht' van deze kennis en ervaring. Lopende begeleiding- en aandachtspunten kunnen bij een warme overdracht door een jobcoach op een stage- en of werkplek verder worden opgepakt. Het ontwikkelproces staat hierdoor niet stil, maar gaat op het werk gewoon door. Een veel gebruikte vorm van een warme overdracht is dat de jobcoach in een vroeg stadium aanschuift bij voortgangsgesprekken in de instelling. Zo wordt hij onderdeel van de steuncirkel. De begeleiders van de instelling doen een stapje terug als het over ontwikkelpunten op het werk gaat en de jobcoach pakt dit met de client op. Deze 'warme overdracht' wordt als bijzonder effectief, professioneel en prettig ervaren. Door de instelling, ouders, werkgevers en zeker door de cliënt.

2. Neutraliteit

Als (ambulant) woonbegeleider kom je op voor de belangen van jouw cliënt. Je wilt het allerbeste voor hem of haar. Als jobcoach heb je hetzelfde streven, maar verwacht men ook dat je meedenkt in de belangen van een ondernemer. Een objectieve en neutrale houding als jobcoach is dus erg belangrijk. Dit is soms lastig in de relatie met de cliënt. Bijvoorbeeld bij situaties als een loonwaardemeting, inschaling van functie, contractbepaling, (dis)functioneren en sanctioneren. Als woonbegeleider is het moeilijk om objectief en neutraal de belangen van jouw cliënt te verdedigen. Door integraal samen te werken creëren we een gewenst klimaat, waar we de belangen van de cliënt zoveel mogelijk veilig stellen. 

3. Signalering voor uitkeringsinstanties UWV en Gemeente.

De persoonlijke situatie van de client kan wisselen. Op het ene moment is werken niet haalbaar, terwijl er een paar maanden later opeens wel de behoefte en mogelijkheid voor werk is. De informatiesystemen van uitkeringsinstanties (met daarin de status van de cliënten) worden niet structureel bijgewerkt. Vaak worden cliënten maar een keer per jaar of twee jaar gezien. Soms duurt het zelfs langer. Terwijl cliënten opeens veel harder kunnen ontwikkelen dan vooraf door het UWV of de gemeente is ingeschat. Hierdoor wordt deze ontwikkeling soms wel gesignaleerd bij een zorginstelling, maar nog niet direct bij een UWV of gemeente. Een jobcoachorganisatie zoals JobUp kan hier een belangrijke signaalfunctie in vervullen. Wij kennen de mensen bij UWV en gemeente goed en door een integrale samenwerking kunnen wij deze positieve ontwikkelingen melden en bespreekbaar maken bij de arbeidsdeskundige en/of klantmanager. Ook kunnen wij in overleg met UWV of gemeente een traject of interventie starten om de stap naar werk te gaan maken. 

4. Uitwisseling van kennis en ervaring

Binnen een zorginstelling is er een schat aan kennis en en ervaring aanwezig over beperkingen, stoornissen en ziektebeelden. Binnen JobUp is er een schat aan kennis en ervaring aanwezig over begeleid werken en sociale zekerheid en wet- en regelgeving. Door samen te werken maak je optimaal gebruik van elkaars expertise en kracht. Iedereen doet waar hij goed in is, zodat we de cliënt en werkgever optimale ondersteuning kunnen bieden.  

5. Delen van het Netwerk

JobUp beschikt over een groot netwerk van bedrijven die openstaan voor mensen met een kwetsbaarheid. Dit netwerk willen wij graag delen met zorginstellingen. Door samen te werken is er een vertrouwensband. Deze is noodzakelijk om relaties van ondernemers uit te wisselen en de juiste matches tot stand te laten komen.

6. Groei op de zelfredzaamheidsladder

Voor zorginstellingen is het belangrijk dat cliënten stappen zetten op de zelfredzaamheidsmatrix. In de toekomst kunnen deze 'groeicijfers' van grote invloed zijn op gunningen van Jeugdzorg en WMO aanbestedingen. Als cliënten stappen zetten op het gebied van dagbesteding of werk worden ze zelfredzamer en maken ze stappen op de zelfredzaamheidsmatrix. Door de integrale aanpak met JobUp worden deze resultaten aantoonbaar beter. Voor de zorginstellingen kost deze hulp niets, maar levert deze indirect dus wel financieel voordeel op. 

7. Snelle interventies mogelijk

Soms gaat een werktraject niet zoals gehoopt. Een cliënt krijgt bijvoorbeeld een terugval of valt door ziekte uit. Of de werkgever zegt noodgedwongen het vertrouwen op in de cliënt. Een snelle interventie is dan noodzakelijk. Door intensieve samenwerking zijn er korte lijnen zodat we snel kunnen schakelen. Soms kan een terugkeer naar de dagbesteding een goed (tijdelijk) alternatief zijn. Of er kan ambulante woonondersteuning worden opgestart. Soms is het nodig dat er een woonplek binnen een beschermde woonvorm moet worden gezocht. Door onze integrale aanpak komen we ook in zulke situaties snel tot oplossingen voor de cliënt en de werkgever.

Deze blog is geschreven door Martijn Nijhoff. Martijn werkt als jobcoach intensief samen met De Hoop GGZ en Boba. Bent u als zorginstelling of woonbegeleider ook geïnteresseerd in onze aanpak, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten