Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurig verzuim

21-03-2020

Wijziging Premiekorting LKV LIV

Per 1 april 2020 is de compensatieregeling voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid ingegaan. En nee, dit is géén 1 april grap. Een financiële meevaller waar je als werkgever gebruik van kan en mag maken.

Voor werkgevers was het al jaren een doorn in het oog. De zieke werknemer 104 weken lang doorbetalen en na het ontslag ook nog een soms hoge transitievergoeding meegeven. Dit is to much. Veel zieke werknemers werden met een slapend dienstverband in dienst gehouden, dit om onder deze verplichting uit te komen. Het UWV heeft per 01-04-2020 een compensatieregeling in het leven geroepen. Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. Hierbij een samenvatting van wat de regling inhoudt. 

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U betaalde hem een transitievergoeding.

Dit geldt ook als uw werknemer een ambtenaar is die sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst heeft en aan alle voorwaarden voldoet. 

De beoordeling van de aanvraag van compensatie

De duur van de beoordeling van uw aanvraag hangt af van uw situatie. Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor uw (ex-)werknemer. Er zijn 2 situaties:

 1. Opzegverbod wegens ziekte is voor 1 april 2020 geëindigd. Dan moet het UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moeten het UWV u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.
 2. Opzegverbod wegens ziekte is op of na 1 april 2020 geëindigd. Dan moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moeten het UWV u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.  

Welke stukken heeft het UWV nodig?

Voor de beoordeling van uw aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding heeft het UWV naast het ingevulde aanvraagformulier ook bewijsstukken nodig. Die kunt u als bijlage in het werkgeversportaal uploaden en meesturen. Met de informatie die het UWV van u ontvangt moeten zij kunnen vaststellen:

 • Bewijs dat er een arbeidsovereenkomst was; 
 • Bewijs van wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • Bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • Bewijs van op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • Bewijs dat er een transitievergoeding is betaald;
 • Bewijs hoe de transitievergoeding is berekend.

De arbeidsovereenkomstAls u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst

 • beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst;
 • of een uitspraak van de rechter;
 • of de opzeggingsbrief.

Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datumDit kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs. Bewijs van berekening hoogte transitievergoeding Het UWV heeft de berekening van de transitievergoeding nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw werknemer.U kunt de hoogte van de transitievergoeding zelf berekenen, ook nadat u deze al heeft betaald. Op rijksoverheid.nl vindt u hiervoor rekenhulpen. Er is een rekenhulp bij ontslag voor 1 januari 2020 en een rekenhulp bij ontslag op of na 1 januari 2020. https://rekenhulptransitievergoeding.nl/  Bewijs van loonstrokenHet UWV heeft ook de loonstroken nodig:

 • de loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
 • de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.

Een voorbeeld: uw werknemer werd ziek op 18 december 2017. Het opzegverbod wegens ziekte is geëindigd na 104 weken, in december 2019. U stuurt ons dan de loonstrook van november 2018 en de loonstrook van december 2019 toe. 

Uitzonderingen

In sommige situaties heeft het UWV nog extra bijlagen nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding, met name bij: Inzetbaarheidskosten en/of transitiekostenZijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan heeft het UWV daarvoor de volgende bijlagen nodig:

 • een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
 • het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

Er is eerder een transitievergoeding betaaldHeeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract had bij u? Dan vraagt het UWV u om een betaalbewijs van deze transitievergoeding, zoals een bankafschrift. De werknemer was dienstverlener aan huisWas de werknemer dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier? Dan vraagt het UWV u om een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald. Het gaat hier om iemand die minder dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht. De werknemer was jonger dan 18 jaarWas de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan vraagt het UWV u om een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar. De werknemer heeft ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangenHeeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan vraagt het UWV u om alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod. Bij winstuitkering en/of bonus(sen)Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan vraagt het UWV u om alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod. Compensatie Tranisitievergoeding aanvragen kan hier: https://werkgeversportaal.uwv.nl/iam/inloggen U ontvangt alle brieven over de compensatie van de transitievergoeding via het werkgeversportaal. Dat zijn in ieder geval de ontvangstbevestiging en de beslissing. Maar dat kan ook een brief zijn waarin wij u om meer informatie vragen. Bron: UWV.nl Heeft u in de toekomst te maken met complexe verzuimsituaties, JobUp kan u van dienst zijn in een stuk advies en re-integratie 1e & 2e spoor. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten