Re-integratie UWV

JobUp helpt mensen om verder te komen in hun werk. Samen met het UWV zoeken wij samen met de werkzoekende naar nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn er 6 type trajecten mogelijk, namelijk 4 modulaire re-integratiediensten (participatie interventie, bevorderen maatschappelijke deelname,  praktijkassessment en begeleiding bij scholing) en een Werkfit- of Naar werk-traject.

“Doordat ik een hersenbeschadiging heb opgelopen als gevolg van een ziekte, heb ik een Wajong uitkering gekregen. Samen met coach Hanno zoek ik nu naar een werkplek die bij me past en waarin ik door kan groeien naar betaald werk. Hanno helpt me goed bij deze zoektocht en leert me om mijn grenzen te bewaken.”

Anna, zoekt een werkervaringsplek in de administratie of marketing.

Bovengenoemde trajecten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW (WGA -35) of Ziektewet-uitkering van UWV. 


Informatie Modulaire Re-integratiediensten werkzoekenden ››   Informatie Werkfit & Naar Werk werkzoekenden ›› 
Informatie voor UWV ››

Informatie werkfit

Werkfit
Werken kan best ingewikkeld en niet vanzelfsprekend zijn. Wij kunnen je hierbij helpen en gaan deze uitdaging in een Werkfit-traject graag met jou aan. Ons traject Werkfit is er voor mensen die nu geen werk hebben, maar dit in de toekomst wel graag willen krijgen. Vanuit het UWV worden hierbij vaak 3 aandachtsgebieden gekozen:

  • Arbeidsmarktorriëntatie,
  • versterken van werknemersvaardigheden,
  • verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

Als opstapje naar betaald werk gaan we samen met jou zoeken naar een passende stage- of werkervaringsplek om aan deze doelen te werken. Op deze manier kan je positieve werkervaring opdoen en ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

 LEAFLET programma WERKFIT 

 

“Dankzij JobUp heb ik een werkplek die bij me past en waar ik het goed naar mijn zin heb. Door de coaching begrijpen collega's beter wat ik nodig heb om goed te functioneren en word ik geholpen in de dingen die ik lastig vind. En het verdient natuurlijk beter dan een uitkering”

Maurizio, heeft een betaalde baan als monteur bij Cordaad startmotoren in Hoogvliet

Informatie voor UWV

Modulaire Re-integratiediensten
Wij kunnen voor uw uitkeringsgerechtigden alle 4 de Modularie re-integratiediensten verzorgen. De diensten Participatie interventie en Bevorderen maatschappelijke deelname is zeer geschikt voor mensen die al geruime tijd werkloos thuiszitten en waar de perspectieven op betaald werk nog ver weg liggen en erg onzeker zijn. De re-integratiecoach gaat met uw client praktisch en mentaal aan de slag, dit om uw client weer te laten activeren en hem of haar stappen te laten zetten op de participatieladder. Het Praktijkassessment doen wij in gezamenlijkheid met Werkvisie de Hoop, op een aantal locaties van hen kunnen mensen in de praktijk gaan ervaren wat hun belastbaarheid is en wat type werk passend voor hen is. Ook hebben we in het groen en de bouw de mogelijkheid om een assessment af te nemen. Na afloop ontvangt u een arbeidsdeskundige rapportage met onze bevindingen. Begeleiding bij scholing bieden wij voor mensen die hulp nodig hebben bij het volgen van een opleiding of cursus. 

Werkfit-traject
Wij kunnen voor uw uitkeringsgerechtigden een activeringstraject bieden. Met name voor hen die nog nooit of lang geleden aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. Er is voor deze groep vaak onvoldoende perspectief om direct aan het werk te gaan. Binnen dit traject werken wij aan het versterken van vaardigheden, zodat zij klaar zijn om betaald werk te verrichten.

De intensiviteit van de begeleiding wordt afgestemd met u als arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. We bekijken eerst wat belemmerende factoren zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. Vervolgens bereiden we de deelnemer voor op het verrichten van activiteiten buitenshuis. Daarnaast werken we aan een reëel beeld op de arbeidsmarkt. Als laatste verbeteren we de werknemersvaardigheden. Dit gebeurt meestal op een werkervaringsplaats of door het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ons grote netwerk van organisaties en bedrijven maakt het mogelijk om snel te schakelen en uw cliënten duurzaam verder te helpen.

Naar Werk-traject
Wij kunnen voor mensen die op korte termijn in staat zijn om het werk te hervatten een Naar Werktraject aanbieden. De mensen in een Naar Werk-traject hebben soms nog net wat extra ondersteuning nodig om een baan te verkrijgen. 

We gaan samen met de werkzoekende aan de slag om een passende werkplek te vinden. Wij helpen om een duurzame beroepskeuze te maken met realistische kansen op de arbeidsmarkt. Door middel van jobhunting zal er actief gezocht worden naar een reguliere arbeidsplaats. Wij gebruiken hiervoor ons netwerk en onze kennis van de regionale arbeidsmarkt.

 LEAFLETS programma WERKFIT en NAAR WERK

Scroll naar boven