• coaching-header-jobup.jpg

Advies

Wij maken echt werk van mensen. Wij adviseren werkzoekenden, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers om hen verder te helpen. Zo adviseren en begeleiden wij mensen graag  rondom hun studie- en loopbaanvragen. Maar ook adviseren wij ondernemers op het gebied van complex verzuim, sociaal ondernemen en de participatiewet. Daarvoor is er een partner nodig met kennis van zaken en met het hart op de juiste plaats. Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Waarover kunnen wij u adviseren? Wij zijn expert als het gaat om loopbaanvragen voor mensen die vastlopen op het gebied van scholing en/of werk. Ook voor arbeidsdeskundige vragen hebben rondom belasting versus belastbaarheid kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.

Ook kunnen wij ondernemers adviseren en ondersteunen bij de invulling van Social Return eisen en de invulling van de Participatiewet. Wij vertalen de regels naar praktische oplossingen en hebben alles in huis om uw project te laten slagen. Hierbij heeft u als bedrijf één aanspreekpunt. 

Testen- en analyses

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van verschillende persoonlijkheid- en loopbaantesten. De inzet van testen heeft het doel om antwoorden krijgen op vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Sommige testen leveren heel concrete antwoorden op, andere testen zijn abstracter en bieden handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze tussen beeld (foto’s) of tekst. Samen met je coach bepaal je welke test voor jou relevant is.

Wij werken qua testen en analyses met de volgende leveranciers samen:

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wie ben ik.jpg

Wie ben ik?

 • TMA

De TMA Methodiek brengt de drijfveren en talenten van mensen in kaart en slaat de brug naar competenties. 
Voor meer informatie: TMA

 • IXLY Loopbaanscan 

De loopbaanscan is samengesteld uit een werk-gerelateerde persoonlijkheidstest, een carrièrewaardentest en een interessevragenlijst. Hierdoor wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je kracht ligt. Ook wordt er gekeken naar de competenties die een uitdaging vormen. Door de interesses, de motivatoren en de competenties te koppelen, ontstaat er beeld over een passende baan.  

 • IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheids Vragen

De IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheids Vragenlijst geeft een beeld over jouw persoonlijkheid in werksituaties. Tijdens een coaching of een loopbaanadviestrajecten kan deze test ingezet worden om inzicht te krijgen op welke werkplek je met jouw persoonskenmerken tot je recht komt. 

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het heel waardevol om mensen uit jouw directe omgeving ook dezelfde test in te laten vullen. Zo ontstaat er een 390 graden zelfbeeld over jouw menstype, competenties en interesses. Dit is mogelijk in de spiegelbeeld analyse.

 • LDC Quick Big Five 

Aan de hand van het Big Five model worden jouw persoonlijkheidskenmerken vastgesteld. In het Big Five model wordt er onderscheid gemaakt in vijf persoonlijkheidstrekken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect. 

 • DISC

Met DISC wordt inzichtelijk gemaakt wat je voorkeursstijl is in gedrag en communicatie. DISC gaat uit van het principe dat ieder mens 1 of meerdere persoonlijkheidsstijlen heeft gebaseerd op: Daadkrachtig & Direct, Interactief & Inspirerend, Stabiel & Sociaal en Conformerend & Correct. Voor meer informatie: DISC

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wat kan ik.jpg

Wat kan ik?

 • LDC FIT

FIT brengt in kaart welke functionele beperkingen je ervaart, die daardoor gevolgen hebben voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht hierin geeft je kaders om op zoek te gaan naar een baan die bij je past, rekening houdend met je beperkingen.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het heel waardevol om mensen uit jouw directe omgeving ook dezelfde test in te laten vullen. Zo ontstaat er een 390 graden zelfbeeld over jouw menstype, competenties en interesses. Dit is mogelijk in de spiegelbeeld analyse. 

 • LDC Interesse- en competentievragenlijst 

In de LDC Interesse- en competentievragenlijst komt naar voren wat jouw persoonlijke motivatie, interesse en competenties zijn. De uitslag slaat een brug naar de beroepen- en opleidingenwereld aan de hand van de zes menstypen van Holland. 

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wat wil ik.jpg

Wat wil ik?

 • IXLY Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren 

Deze vragenlijst brengt zowel de interesses als de taaksoorten die daarbij horen in kaart. Het is een eerste aanzet om na te denken over concrete functies. 

 • IXLY CarrièreWaarden 

Waar hecht je waarde aan in het werk? Dat is de vraag die beantwoord zal worden in deze test. Door de carrièrewaarden met een functie te vergelijken, kan worden bepaald wat je écht belangrijk vindt in je werk. 

 • LDC Foto Interesse Vragenlijst 

In deze vragenlijst komen jouw interesses naar voren, alleen is deze meer visueel ingesteld, doordat er enkel gewerkt wordt met foto’s in de vragen.  

Wat onze cliënten zeggen...

"De loopbaanadvisieur was heel sterk in zijn mensenkennis. Door zijn methodiek kan hij verbanden leggen waardoor hij neutraal en helder je talenten en valkuilen kan benoemen. Want die horen bij elkaar. Mede door zijn adviezen werk ik nu bij een ontzettend gaaf bedrijf"

Angela

“De loopbaanadviseur heeft mij deskundig en op een voor mij prettige manier geholpen. Hij bezit een flink portie mensenkennis en kon mij al snel de goede richting op helpen. Hij is vriendelijk, neemt de tijd, geeft rust, analyseert en met flink wat ervaring geeft hij je de juiste bagage mee om verder te kunnen!"

Ingmar

Ik ging iedere keer weer vol enthousiasme naar huis. De coach was overtuigend, enthousiast en denkt echt mee in mijn belang. Zijn uitleg van mijn TMA analyse was motiverend en kundig. Ook zijn praktijkvoorbeelden zijn verhelderend en juist net dat extra steuntje in mijn rug om vertrouwen te hebben in mijn eigen talenten en drijfveren. 

Harmke

Ik heb Alwin als coach leren kennen als iemand die eerst heel goed luistert en daarna heel snel en accuraat kan aangeven wat er nodig is om een intrinsieke motivatie om te zetten in acties. Zijn oprechte enthousiasme werkt aanstekelijk. Na een gesprek met hem krijg je energie om daadwerkelijk met verandering aan de slag te gaan.

Danny

Melba

Melba is een referentiekader bij het kijken naar, vastleggen van en communiceren over arbeidscapaciteiten, arbeidsmogelijkheden en passendheid van werkplekken. Met behulp van 29 sleutelkwalificaties kunnen zowel capaciteiten als functie-eisen van een werknemer en werkplek in kaart gebracht worden.

De 29 sleutelkwalificaties zijn over vijf hoofdgroepen verdeeld: cognitieve kenmerken, sociale kenmerken, kenmerken voor de werkuitvoering, psycho-motorische kenmerken en schoolse vaardigheden.

Melba werkt met scores van 1 t/m 5, waarbij niveau 3 staat voor het niveau van de gemiddelde Nederlander, of het niveau van de gemiddelde functie in Nederland.

Capaciteitenprofiel

Het capaciteitenprofiel van Melba bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt.

Eisenprofiel

Het eisenprofiel legt de eisen die een functie of taak stelt vast. De criteria die bij het documenteren van de arbeidsmogelijkheden worden gebruikt liggen eveneens ten grondslag aan het eisenprofiel.

Dariuz loonwaarde

Om te bepalen welk deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door iemand met een arbeidshandicap verdiend kan worden, kan aan JobUp gevraagd worden een objectieve loonwaardebepaling af te nemen. Wij doen dit met de Dariuz Works Loonwaardemethodiek. Dit is een methode die officieel door Blik op Werk gevalideerd is en in de meeste arbeidmarktregio's door UWV en gemeente gebruikt wordt. 

Onze aanpak
In drie stappen wordt de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht. 
In eerste instantie wordt de werkgever en de werknemer gevraagd een online-vragenlijst in te vullen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek met een gesprek met de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de werksituatie geobserveerd. Tot slot verwerkt de loonwaarde-expert alle gegevens en stelt de loonwaarde vast.  Van de werkgever en de werknemer wordt een tijdsinvestering van ongeveer 90 minuten gevraagd. 
U als opdrachtgever, de werkgever en de werknemer ontvangen een duidelijke rapportage waarin de loonwaarde wordt aangegeven en een beeld wordt geschetst van het tempo, de kwaliteit, nzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in vergelijking met een regulier volledig inzetbare collega. Het loonwaarde-onderzoek vindt altijd plaats op de locatie waar de werknemer werkt.
 

Ook kunnen we in het kader van re-integratie 1e of 2e spoor een loonwaardeonderzoek verrichten. 

 Loonwaardebepaling bij verzuim ››

Scroll naar boven