• bemiddeling-header-jobup.jpg

Modulaire Re-integratiediensten UWV

JobUp helpt mensen verder te komen in hun leven, met name op het gebied van werk. Samen met het UWV zoeken wij met een werkzoekende naar nieuwe en passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn er een aantal verschillende trajecten mogelijk: 4 losse (modulair op te bouwen) re-integratiediensten, met name de participatie interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, het praktijkassessment en begeleiding bij scholing. Ook bieden wij Werkfit- en Naar Werktrajecten,

Bovengenoemde trajecten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW (WGA -35) of Ziektewet-uitkering van UWV. 

Participatie Interventie ›› Bevordering Maatschappelijke Deelname ›› Praktijkassessment ››  Begeleiding bij scholing ››  Informatie voor UWV ››

“Doordat ik een hersenbeschadiging heb opgelopen als gevolg van een ziekte, heb ik een Wajong uitkering gekregen. Samen met coach Hanno zoek ik nu naar een werkplek die bij me past en waarin ik door kan groeien naar betaald werk. Hanno helpt me goed bij deze zoektocht en leert me om mijn grenzen te bewaken.”

Anna, zoekt een werkervaringsplek in de administratie of marketing.

Participatie interventie

Door heftige life-events (verlies van een baan, langdurige uitkeringsafhankelijkheid, echtscheiding, sterfgeval, ernstige ziekte of trauma) kunnen mensen de grip op het leven volledig kwijt raken. Vaak zijn mensen hierdoor ook een langere tijd uit het werkproces geraakt. Om hier herstel en verandering te krijgen, kunnen mensen wel een (onder)steun in de rug gebruiken. Deze ondersteuning kunnen wij bieden. Wij helpen mensen weer de grip op het werkproces terug te pakken. Dit doen we met hele kleine stapjes. Een goed gesprek, het weer naar buiten gaan, in contact komen met (nieuwe) mensen, een hobby oppakken zijn onder andere activiteiten die hier goed bij helpen.

Neem contact op ››

Bevorderen maatschappelijke deelname

Als mensen door arbeidsongeschiktheid langdurig uit het arbeidsproces zijn geraakt, is het netwerk vaak erg klein en beperkt geworden. Sommige mensen zouden best wel weer aan de slag willen, maar de stap naar een betaalde baan is nog veel te groot. Vrijwilligerswerk of een leuke dagbesteding zou een goede start kunnen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Bevorderen maatschappelijke deelname is een dienst voor mensen die dit graag willen gaan oppakken, maar niet weten wat haalbaar is, ook niet wat bij ze past en hoe ze aan een leuke plek kunnen komen. Wij weten in de regio de weg, ook wat er goed bij mensen zou kunnen passen en willen daarbij graag ondersteunen.

Neem contact op ››

Praktijkassessment

Er zijn mensen in een uitkeringssituatie die graag willen werken, maar niet goed weten wat ze qua energie aan kunnen, ook niet welk type werk passend voor hen is. Bij Werkvisie de Hoop in Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht en andere regionale werkgevers kan dit door middel van het praktijkassessment onderzocht gaan worden. Mensen gaan een aantal weken op verschillende afdelingen werken. Na afloop wordt  er door middel van een rapportage een (vervolg)advies gegeven aan de deelnemer en het UWV.  De volgende werkzaamheden kunnen wij aanbieden in het praktijkassessment:

  • Groenvoorziening
  • In- en ompakwerkzaamheden
  • Metaalbewerking
  • Houtbewerking
  • Fietsenmakerij
  • Drukkerij
  • Bakkerij
  • Productiewerk

Neem contact op ››

Begeleiding bij scholing

Mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid werkloos zijn (geraakt) , kunnen soms door omscholing weer aan het werk. Het volgen van een opleiding kan voor sommige mensen best ingewikkeld zijn. Wij kunnen ze hierbij helpen. We kunnen hen ondersteunen bij het inschrijven, het plannen van het huiswerk en we supporten ze bij de toetsen en examens.  Samen zorgen we er voor dat het een succes wordt! 


“Ontslag is verschrikkelijk. Ik heb het aan den lijve ondervonden. Na jarenlange inzet ineens thuis. Gelukkig kreeg ik van het UWV een omscholingstraject aangeboden en met de hulp van JobUp heb ik dit positief kunnen afronden. Ik werk nu in het onderwijs”

Anton, via omscholing weer aan het werk.

Neem contact op ››

Informatie voor UWV

Modulaire Re-integratiediensten
Wij kunnen voor uw uitkeringsgerechtigden alle 4 de Modularie re-integratiediensten verzorgen.

De diensten Participatie interventie en Bevorderen maatschappelijke deelname is zeer geschikt voor mensen die al geruime tijd werkloos thuiszitten en waar de perspectieven op betaald werk nog ver weg liggen en erg onzeker zijn. De re-integratiecoach gaat met uw client praktisch en mentaal aan de slag, dit om uw client weer te laten activeren en hem of haar stappen te laten zetten op de participatieladder.

Het Praktijkassessment doen wij in gezamenlijkheid met Werkvisie de Hoop, op een aantal locaties van hen kunnen mensen in de praktijk gaan ervaren wat hun belastbaarheid is en wat type werk passend voor hen is. Ook hebben we in het groen en de bouw de mogelijkheid om een assessment af te nemen. Na afloop ontvangt u een arbeidsdeskundige rapportage met onze bevindingen. 

Begeleiding bij scholing bieden wij voor mensen die hulp nodig hebben bij het volgen van een opleiding of cursus. 

Neem contact op ››

Participatieladder_JobUp_ladder_v2-2.jpg
Scroll naar boven