« Terug

Geldt voor vangnetters een re-integratieverplichting?

Vangnet UWV.jpg19 mrt

Wat zijn je verplichtingen als werkgever als een werknemer met een No Risk Polis langdurig ziek wordt? In deze blog proberen wij uitleg te geven.

In Nederland is het in het algemeen prima gesteld met rechtsbescherming van werknemers. Als mensen met een arbeidsbetrekking ziek worden behoort de werkgever het loon netjes door te betalen. Voor mensen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dit maximaal 104 weken. Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak in het bezit van een No Risk polis, deze groep worden ook wel vangnetters genoemd. Deze No Risk polis zorgt er voor dat u als werkgever bij ziekte van de werknemer gecompenseerd wordt in de loonkosten. Het UWV betaalt u als werkgever het loon terug wat u volgens de CAO bij ziekte behoort door te betalen. Dit varieert in de praktijk tussen de 70% tot 100% van het loon.

Veel onkunde

Een veel voorkomend misverstand is dat de werkgever door de No Risk polis vrijgesteld is van alle plichten die zijn vastgelegd in de wet verbetering poortwachter. Ze vermoeden  dat ze naast de compensatie voor de loondoorbetalingsplicht ook vrijgesteldt zijn van de re-integratieverplichting. Men denkt dat de inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige niet nodig is. Men vergeet het opbouwen van een re-integratiedossier met plan van aanpak en zorgen niet dat er elke 6 weken en contact moment is.  Ook is men niet op de hoogte dat ook bij mensen met een No Risk polis re-integratieinspanningen op 1e en 2e spoor aan de orde is. Dit is een grote denkfout. 

Complexe doelgroep

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak in het verleden al het één en ander op het gebied van ziekte en re-integratie mee gemaakt. Zeker de mensen met een wajong-status of indicatie banenafspraak hebben vaak al struturele beperkingen op lichamelijk, psychisch of verstandelijk vlak. Als deze mensen langdurig uitvallen wegens nieuwe gezondheidsklachten of een terugval ervaren van eerdere gezondheidsklachten is dat een heel complex proces. 

Re-integratieverplichting 

Ook voor vangnetters, mensen met een No Risk polis, heeft u als werkgever gewoon een re-integratieverplichting. De bedrijfarts moet worden ingeschakkeld voor consult en de probleemanalyse, de arbeidsdeskundige voor een re-integratieonderzoek en advies. Ook moet voor vangnetters gekeken worden naar (andere) passende arbeid, zowel bij u als werkgever (1e spoor) , als bij een andere werkgever (2e spoor)

Gevaar loonsanctie

Als u te weinig of te laat zich met re-integratie voor de arbeidsongeschikte werknemers bezig houdt, dan kan het UWV u als werkgever gewoon een loonsanctie opleggen, ook voor vangnetters. Dat betekent dat u na twee jaar ziekte alsnog maximaal een jaar lang 70 procent van het loon aan de werknemer moet doorbetalen. Zelfs als de zieke vangnetter in de loop van die twee jaar uit dienst gaat, kan UWV het loon na de maximale Ziektewetperiode van twee jaar op uw onderneming verhalen.

Goede begeleiding

Het dreigend verlies van een baan, het wegvallen van een structuur, geeft veel stress. Het op zoek gaan naar een andere passende functie in het eigen of ander bedrijf geeft nog meer stress. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden is iets wat mensen met een beperking in de praktijk niet altijd even goed (zelfstandig) kunnen. Om deze mensen goed en adequaat te helpen heb je gespecialiseerde coaches nodig. Coaches die veel ervaring hebben met deze doelgroep.  Bij JobUp hebben wij deze kennis in huis. Van huis uit zijn wij een re-integratiebureau voor mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit de indicatie banenafspraak,  Wajong of WIA helpen wij werkzoekenden aan passend werk. Ook op het gebied van verzuimbegeleiding van wajongeren hebben wij veel kennis en ervaring. 

Heeft u te maken met complex verzuim van iemand met een No Risk polis en loopt u vast? Wij kunnen u helpen. Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Deze blog is geschreven door Erik Baan, hij is arbeidsdeskundige, re-integratie en jobcoach bij JobUp. 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven