Re-integratieondersteuning door UWV óók mogelijk voor mensen met een IVA en Wajongeren (zonder arbeidsvermogen)

21-04-2023

re integratie uwv

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft besloten om tijdelijk re-integratieondersteuning aan te bieden aan mensen die door het UWV als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. Deze maatregel is van toepassing op personen met een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en op Wajongeren bij wie momenteel geen arbeidsvermogen is vastgesteld.

Het hoofddoel van deze pilot is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en de positie van personen met een arbeidsbeperking te verbeteren.

De tijdelijke mogelijkheid voor re-integratieondersteuning treedt in werking op 22 april 2023 en blijft van kracht tot 1 april 2028.

Met deze nieuwe maatregel kan het UWV:

  • Het volledige scala aan ondersteuningsmogelijkheden benutten, zoals bijvoorbeeld trajecten zoals Werkfit, Naar Werk, IPS of scholing.
  • Re-integratie-instrumenten zoals loondispensatie en proefplaatsing toekennen.
  • Financieel advies verstrekken om inzicht te geven in de mogelijke invloed van inkomsten uit arbeid op het totale inkomen.

Gedurende de geldigheidsduur van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn de deelnemers vrijgesteld van re-integratieverplichtingen en vinden er geen herbeoordelingen plaats op basis van verdiensten tot oktober 2027.

Wil jij als uitkeringsgechtigden gebruikmaken van deze mogelijkheid?

Personen die gebruik willen maken van deze ondersteuning bij het vinden van werk kunnen contact opnemen met het UWV.

Evaluatie:

Er zal een evaluatie worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze maatregel. Na een periode van 2 jaar zal er een tussenbeoordeling plaatsvinden om te beoordelen of de dienstverlening en voorzieningen van het UWV aansluiten bij de behoeften van de betrokkenen en welke resultaten de inzet van re-integratie-instrumenten heeft opgeleverd. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zal de regering beslissen of de maatregel op permanente basis wordt voortgezet.

Bron: Oval

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten