coaching header jobup

Melba

MELBA is beproeft en veel gebruikt arbeidsdiagnose-instrument in de wereld van begeleid en beschut werken.  MELBA is een referentiekader bij het kijken naar, vastleggen van en communiceren over arbeidscapaciteiten, arbeidsmogelijkheden en passendheid van werkplekken. Met behulp van 29 sleutelkwalificaties kunnen zowel capaciteiten als functie-eisen van een werknemer en werkplek in kaart gebracht worden. De sleutelkwalificaties zijn over vijf hoofdgroepen verdeeld: cognitieve kenmerken, sociale kenmerken, kenmerken voor de werkuitvoering, psycho-motorische kenmerken en schoolse vaardigheden. Ook kan IDA (Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden) hele goede inzichten creeëren van de aanwezige vaardigheden en belemmeringen. 

MELBA werkt met scores van 1 t/m 5, waarbij niveau 3 staat voor het niveau van de gemiddelde Nederlander, of het niveau van de gemiddelde functie in Nederland.

Capaciteitenprofiel

Met MELBA kan je een capaciteitenprofiel van iemand met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking opstellen. Het capaciteitenprofiel van MELBA bevat die sleutelkwalificaties waarmee rekening gehouden dient te worden, wanneer een persoon naar arbeid toegeleid of teruggeleid wordt.

Eisenprofiel

Ook kan met MELBA een eisenprofiel van een functie worden opgesteld. Hierdoor kan er heel gemakkelijk een vergelijking worden gemaakt en inzicht worden gecreëerd of en zo ja waar er overschrijdingen bij een werknemer plaats vinden.  

Benieuwd naar MELBA?  

WAT KAN JE MET MELBA?

  • arbeidsvaardigheden van klanten of werknemers met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking in beeld brengen;
  • trainings- of ontwikkelingsdoelen vaststellen en deze ontwikkeling volgen;
  • voor functies bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn;
  • een geschikte werkplek selecteren;
  • werkplekken aanpassen;
  • als basis te gebruiken voor communicatie met collega’s, cliënten zelf, ouders, begeleiders, werkgever, enz.;
  • beslissingen onderbouwen in samenhang met de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam arbeidsvermogen, komt iemand mogelijk in aanmerking voor beschut werk);
  • verantwoording afleggen naar subsidieverstrekkers of inspectie.

IDA

IDA staat voor Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden. Dit diagnose instrument bestaat uit een veertiental arbeidsvaardigheidstoetsen van verschillende moeilijkheidsgraad. Met de toetsen wordt de handelingsvaardigheid van een werknemer of werkzoekende kandiaat zichtbaar: wat kan de persoon op basis van een instructie of opdracht daadwerkelijk laten zien. Welke vorm van instructie wordt door hem of haar gesnapt? Kan de persoon zelf structuur aanbrengen in zijn werk, heeft hij of zij voorstellingsvermogen, neemt de persoon zelf beslissingen, hoe zit het met de schoolse vaardigheden? Een deelnemer aan IDA hoeft voor de meeste toetsen niet te kunnen lezen. Met het Melba systeem zijn de getoonde arbeidsvaardigheden vervolgens in beeld te brengen. Prettig is dat ook de cognitieve items vrij snel duidelijk worden. Handig bij vragen als: kan hij/zij dit niet of is er iets anders aan de hand?

Het gebruik van IDA is gekoppeld aan het gebruik van Melba. Omgekeerd is dat niet zo: arbeidsvaardigheden kunnen op vele manieren geanalyseerd en met Melba gedocumenteerd worden (gespreks- en dossiergegevens, observaties, psychometrische testen).

IDA biedt een aanvulling op de overige mogelijkheden, omdat het gaat om gestandaardiseerde toetsen die duidelijk verwijzen naar bepaalde Melba-items. Op basis van de vragen die de onderzoeker heeft kunnen een aantal IDA-toetsen geselecteerd en afgenomen worden.

Benieuwd naar IDA? Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten