« Terug

Hoe voorkom ik als werkgever een loonsanctie?

Loonsanctie UWV - JobUp.jpg10 mei

Een loonsanctie betekent dat u als werkgever uw zieke werknemer in vaste dienst na 2 jaar loondoorbetaling, nog één jaar extra moet doorbetalen. Dit kan om hele grote bedragen gaan.

Top 4 van oorzaken van een loonsanctie:

 • Re-integratie te laat of onvoldoende ingezet;
 • Kansen gemist in het 1e spoor
 • Re-integratie 2e spoor niet of onvoldoende ingezet
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen.

In 2017 legde het UWV 2100 inhoudelijke loonsancties op, weer meer dan in 2016. Ook legde het UWV ruim 1650 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re integratieverslag, iets minder dan in 2016. Toch kunt u als werkgever veel doen om een loonsanctie te voorkomen, we geven u een paar waardevolle tips:

 • Zorg voor een goed verzuimbeleid in uw organisatie.
 • Als werkgever bent u eindverantwoordelijk voor alles, ook voor de inzet van deskundigen zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Gebruik als werkgever uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk goed met alle partijen samen, maar houd de regie en controle.
 • Bouw tijdens de gehele verzuimperiode  een degelijk dossier op. Het UWV toetst de re-integratieinspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 • Start direct na de ziekmelding met re-integreren. Probeer de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Al is het maar voor een paar uur per week.
 • Vraag bij twijfel of een meningsverschil een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het oordeel wordt meegenomen in de RIV-toets. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 • Zet een mediator in bij meningsverschillen of een (dreigend) conflict tussen u en de werknemer.
 • Laat op tijd een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren, een arbeidsdeskundige kan onderzoeken of de werknemer terug kan keren in zin eigen functie, de functie aangepast kan worden en hij kijkt of er passend werk binnen het eigen bedrijf voorhanden is.
 • Start op tijd met een 2e spoortraject. Als het blijkt dat de werknemer niet meer kan terug keren in uw eigen bedrijf, moet de werknemer op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Belangrijk om dan een deskundig reïntegratiebedrijf in de hand te nemen, dit om de werknemer de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

Gevolgen van loonsanctie voor de werkgever

Als u als werkgever niet voldaan heeft aan uw verplichtingen, dan volgt een loonsanctie van maximaal één jaar. Dit betekent dat u als werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt u als werkgever de kans om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Zodra u als werkgever uw tekort heeft opgelost, dan kunt u dit voorleggen aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar 6 maanden.

Deze blog is geschreven door Erik Baan, werkzaam als arbeidsdeskundige en re-integratiecoach bij JobUp. Bij JobUp ondersteunen wij werkgevers bij het voorkomen van een loonsanctie, met name het bieden van een arbeidsdeskundig onderzoek en de begeleiding 1e en 2e spoor van zieke medewerkers. Zeker bij complexe verzuimsituaties is het belangrijk om de juiste stappen te zetten. Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

Bron: www.uwv.nl 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven