« Terug

JobUp nu ook Melba gecertificeerd

15 feb

Goed nieuws! Bij JobUp kunnen wij nu ook met Melba de mogelijkheden van een werknemer én de eisen van een functie analyseren en vastleggen. Melba bestaat een systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt een adequaat re-integratie- en coachingsadvies mogelijk.

Ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid maken een goede mens-werkafstemming steeds meer noodzakelijk. In bepaalde branches zijn goede werknemers schaars. De kosten van ziekteverzuim en uitval komen steeds meer ten laste van de werkgever. Er zijn hoge drempels, letterlijk en figuurlijk, om na een langdurige periode van ziekte terug te keren naar arbeid of om met een beperking überhaupt aan de slag te komen.

Met Melba kan je veel inzichten verkrijgen, denk hierbij aan:

  • arbeidsvaardigheden van klanten of werknemers in beeld brengen;
  • trainings- of ontwikkelingsdoelen vaststellen en ontwikkeling te volgen;
  • voor functies bepalen welke arbeidsvaardigheden vereist zijn;
  • een geschikte werkplek selecteren;
  • werkplekken aanpassen;
  • als basis te gebruiken voor communicatie met collega’s, cliënten zelf, ouders, begeleiders, werkgever, enz.;
  • beslissingen onderbouwen in samenhang met de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam arbeidsvermogen, komt iemand mogelijk in aanmerking voor Beschut Werk);
  • verantwoording afleggen naar subsidieverstrekkers of inspectie.

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

Melba werd in Duitsland door de Universiteit van Siegen ontwikkeld en is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, preventie van uitval en arbeids(re)integratie in de meest brede zin van het woord.

Meer info over Melba ontvangen? Neem contact op met onze Melba-deskundige Erik Baan.

Kijk ook eens op www.melba.nl

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven