« Terug

Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, waarom zou je?

arbeidsbeperking JobUp.jpg14 okt

Voor werkgevers heeft het weinig prioriteit om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wat in oktober j.l. uitkwam.

"Normaal gesproken is er meer aandacht voor personeelsbeleid als het economisch goed gaat in Nederland", vertelt onderzoeker Patricia van Echtelt van SCP. "Dan nemen werkgevers eerder mensen met een arbeidsbeperking aan, maar nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk." Werkgevers geven in het SCP-onderzoek aan dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar vertalen dat nog niet door naar acties. Zo'n 69 procent zegt zich (enigszins) verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar zo'n 11 procent zegt dat ook daadwerkelijk te gaan doen. 44 procent overweegt het. "Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn, of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden", zegt Van Echtelt. Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat veel werkgevers niet bekend zijn met de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. No-riskregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen zijn bij werkgevers het minst bekend. Bedrijven vinden het dus anno 2019 niet altijd voor de hand liggen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen dit terwijl het een bedrijf juist veel kan opleveren.

Gelukkig zien wij bij JobUp toch genoeg bedrijven die zichzelf opstellen als maatschappelijk verantwoord ondernemer en mensen met een arbeidshandicap een kans geven binnen hun bedrijf.  Benieuwd waarom deze werkgevers hiervoor kiezen?

6 goede redenen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen:

  1. Mensen met een arbeidsbeperking presteren in veel gevallen net zo goed als andere werknemers.
  2. Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak extra gemotiveerd.
  3. Mensen met een arbeidsbeperking hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij bijvoorbeeld probleemoplossend te denken.
  4. Veel werkgevers geven aan dat mensen met arbeidsbeperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden.
  5. Er zijn allerlei interessante financiële regelingen die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk maken.
  6. Er wordt gratis professionele hulp vanuit een jobcoach geboden, deze ontzorgt de werkgever bij het inregelen van de werkplek en begeleiden van de werknemer.

Wat zijn nog meer voordelen van het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking?

Voor de werkgevers is het een kans om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteitsbeleid vorm te geven. Een ander niet onbelangrijk effect is dat werkgevers en collega’s op de werkvloer - die normaal gesproken niet zo snel met een collega met een beperking in contact zouden komen - zien dat een mensen met een beperking een loyale collega is en een bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat. Deze verandering in beeldvorming draagt ertoe bij dat jongeren met een beperking in de toekomst gezien gaan worden als nieuw potentieel voor reguliere vacatures. Zie ook de interviews over waarom werkgevers mensen met een beperking aannemen.

Wilt u als ondernemer ook het verschil maken voor iemand met een arbeidshandicap?

Bij JobUp hebben we mensen met een arbeidshandicap in het vizier die heel graag bij u als werkgever aan de slag gaan. We komen graag bij u langs om te kijken of er een match tussen u als werkgever en de werkzoekende mogelijk is, maar ook om u uitgebreid voor te lichten welke regelingen voor u als ondernemer van toepassing zijn. Neem contact met ons op om een vrijblijvende afspraak met ons te maken. info@jobup.nl of 078-8200080

bronnen: flowweb.nl en NOS.nl 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven