« Terug

Voorkom een loonsanctie voor het niet adequaat uitvoeren van een 2e spoor traject

JobUp - 2e spoortraject13 jul

Ook in 2018 zijn het aantal opgelegde loonsancties vanuit het UWV weer toegenomen. Zo legde het UWV 3039 inhoudelijke loonsancties op, 409 meer dan in 2017. Een toename van ruim 15%  Ook legde het UWV 1654 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re integratieverslag, dit is ruim 24% meer dan in 2017.

De inhoudelijke loonsancties vanuit UWV hebben in toenemende mate betrekking op het niet adequaat uitvoeren van de re-integratie van de verzuimende werknemer. Spoor 1 wordt vaak onvoldoende benut, maar ook in Spoor 2 gaat het volgens het UWV te vaak mis. Er wordt volgens het UWV door een re-integratiebureau vaak maar wat gedaan.  Veel gemaakte fouten zijn:

 • Veel te laat starten met het 2e spoor traject;  
 • Teveel aanbieden van standaard dienstverlening, maatwerk ontbreekt op deze manier;
 • De werknemer wordt vaak onvoldoende verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen traject, de werknemer leunt teveel op de coach;
 • Er wordt maar wat gesolliciteerd op niet realistische functies, er ontbreekt een duidelijk en realistisch persoons- en zoekprofiel;
 • Er wordt ingezet op stageplekken waar geen enkel baan- en uitstroom perspectief is;
 • Na afloop is er door het UWV geen goed beeld te vormen van wat er precies gedaan is in Spoor 2, het ontbreekt aan een goed dossier met verslaglegging.

Binnen JobUp streven we er naar om het beste (regionale) re-integratiebureau te zijn. Als een werkgever en werknemer ondersteuning krijgen van JobUp mogen ze er vanuit gaan dat een 2e spoor re-integartietraject volledig poortwachter-proof wordt vormgegeven en uitgevoerd, dit met het resultaat dat er bij de WIA aanvraag en RIV toets geen boete (verlenging van de loondoorbetaling) volgt. 

Maar hoe doen we dit dan precies bij JobUp?

 • Wij bieden maatwerk, de verzuimende werknemer wordt eerst (vrijblijvend) gesproken voordat wij een offerte met indicatie van de benodigde hulp gaan opstellen. Dit maatwerk-pakket is de basis voor een adequaat traject.
 • Wij werken volgens de meest actuele UWV richtlijnen, het personeel wordt voortdurend geschoold met gerichte opleidingen en cursussen.
 • Wij werken met een helder plan van aanpak, de werknemer is betrokken bij het opstellen van de doelen en conformeert zich 100% aan de afspraken;
 • Wij werken met multi-disciplinaire teams, de arbeidsdeskundige, loopbaancoach, HR consultant, aquisiteur en de re-integratiecoach werken complementair aan elkaar. Het zogenaamde persoonsprofiel en zoekprofiel is hiermee vanuit alle invalshoeken belicht en opgesteld, de kans dat er kansen gemist worden is hiermee minimaal.
 • De re-integratiespecialisten van JobUp hebben maandelijks intervisie met elkaar. Casuïstiek wordt besproken en actuele kennis wordt met elkaar gedeeld, zo behalen we het hoogst mogelijke rendement voor de werkgever en werknemer.
 • De zieke werknemers die moeite hebben met effectief solliciteren worden maximaal ondersteunt door een re-integratiecoach en acquisiteur. Deze aquisiteur is specialist in werkgeversbenadering, hiermee nemen vacatures en duurzame plaatsingen aantoonbaar toe.
 • We blijven tot einde wachttijd in beeld bij de werkgever en werknemer, hierdoor zijn de kansen op een goed resultaat aanzienlijk groter. 
 • Tijdens het traject krijgt de werkgever regelmatig een update, ook krijgt de werkgever een heldere eindrapportage.

Met deze aanpak kan je spreken van een adequaat traject en worden er geen kansen gemist.

Deze blog is geschreven door Erik Baan, hij is werkzaam als arbeidsdeskundige en re-integratiecoach bij JobUp. Bij JobUp ondersteunen wij zieke werknemers in een 2e of 3e spoor traject. Bent u benieuwd naar onze aanpak? Of heeft u vragen, dan kunt hem bereiken via erik@jobup.nl of 078-8200080.

 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven