« Terug

De kracht van de integrale aanpak...

Integrale jobcoaching JobUp en instellingen.jpg19 apr

JobUp heeft waardevolle samenwerkingsverbanden met zorginstellingen in de regio. Met deze ketenpartners creëren we een sluitende aanpak rondom de hulpbehoevende cliënten. In deze blog vertellen we wat de kracht is van deze samenwerking, voor de cliënt en het gehele netwerk daar omheen.

JobUp heeft in de afgelopen 8 jaar prettige samenwerkingsrelaties opgebouwd met zorginstellingen in de regio. Vanuit deze instellingen is er een sluitende aanpak gecreëerd rondom de werkzoekende en/of werkende cliënt. Op deze manier krijgt de cliënt de optimale zorg en begeleiding.

Wat maakt zo’n samenwerking nu zo krachtig? dit zijn mijns inziens 7 punten:

1. Warme overdracht

Vanuit een zorginstelling is er vaak een jarenlange relatie en hechte band ontstaan tussen de cliënt en de begeleiders. Deze betrokken professionals kennen de cliënt zeer goed. Ze weten waar hij of zij goed in is en welke dingen wat lastig voor hem of haar zijn. Deze kennis en ervaring is essentieel voor de noodzakelijke vervolgstappen die gezet moeten gaan worden, zeker als het gaat om de stap naar betaald werk. Een 'warme overdracht' van deze kennis en ervaring is hierbij gewenst. Vaak zijn er nog lopende begeleiding- en aandachtspunten, die op deze manier door een jobcoach op een stage- en of werkplek verder kan worden opgepakt. Het ontwikkelproces staat hiermee niet stil, maar gaat op het werk gewoon door. De jobcoach schuift in een vroeg stadium aan bij voortgangsgesprekken in de instelling en wordt op deze manier onderdeel van de steuncirkel. De begeleiders van de instelling doen een stapje terug als het over ontwikkelpunten op het werk gaat en de jobcoach gaat met de client verder aan de slag. Deze 'warme overdracht' wordt als bijzonder effectief, professioneel en prettig ervaren, zowel voor de instelling, ouders, werkgevers, maar zeker door de cliënt.

2. Neutraliteit

Als (ambulant) woonbegeleider kom je op voor de belangen van jouw cliënt, je wilt het allerbeste voor jouw cliënt. Als jobcoach streef je ook naar het beste en hoogste haalbare voor jouw cliënt, maar er wordt ook van je verwacht dat je meedenkt in de belangen van een ondernemer. Een objectieve en neutrale houding als jobcoach is dus erg belangrijk. Dit wringt soms wel eens in de relatie met de cliënt. Dit kan spelen bij situaties als een loonwaardemeting, inschaling van functie, contractbepaling, (dis)functioneren en sanctioneren.  Als woonbegeleider is het moeilijk om objectief en neutraal de belangen van jouw cliënt te verdedigen. Door integraal samen te werken creëren we een gewenst klimaat, waar de belangen van de cliënt zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

3. Signalering voor uitkeringsinstanties UWV en Gemeente.

De persoonlijke situatie van de client wisselt nog wel eens. Op het ene moment kan er niet gewerkt worden, maar een paar maanden later is er op eens wel de behoefte en mogelijkheid. De informatiesystemen van uitkeringsinstanties met daarin de status van de cliënten worden niet structureel bijgewerkt. Vaak worden cliënten maar 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar gezien en gesproken. Het komt ook voor dat cliënten al jaren niet meer gezien zijn. Soms gaan cliënten opeens veel harder met hun ontwikkeling dan van te voren door UWV of Gemeente was ingeschat.  Deze ontwikkeling wordt dan wel gesignaleerd bij een zorginstelling, maar nog niet direct bij een UWV of gemeente. Een jobcoachorganisatie zoals JobUp kan hier een belangrijke signaalfunctie in vervullen. Wij kennen de mensen bij UWV en gemeente goed en door een integrale samenwerking kunnen wij deze positieve ontwikkelingen melden en bespreekbaar maken bij de arbeidsdeskundige en/of klantmanager. Ook kunnen wij in overleg met UWV of gemeente een juist traject of interventie in zetten om de stap naar werk te gaan maken. 

4. Uitwisseling van kennis en ervaring

Binnen een zorginstelling is er een schat aan kennis en en ervaring aanwezig over beperkingen, stoornissen en ziektebeelden. Binnen JobUp is er een schat aan kennis en ervaring inzake begeleid werken, sociale zekerheid en wet- en regelgeving aanwezig. Door integraal samen te werken maak je optimaal gebruik van elkaars expertise en kracht. Iedereen doet waar hij goed in is en de cliënt en werkgever zijn optimaal geholpen.  

5. Delen van het Netwerk

JobUp beschikt over een groot netwerk van bedrijven die open staan voor mensen met een kwetsbaarheid. Dit netwerk willen wij graag delen met zorginstellingen. Door samen te werken is er een vertrouwensband, die is noodzakelijk om relaties van ondernemers uit te wisselen en de juiste matches tot stand te laten komen.

6. Groei op de zelfredzaamheidsladder

Voor zorginstellingen is het belangrijk dat cliënten stappen gaan zetten op de zelfredzaamheidsmatrix. In de toekomst kunnen deze 'groeicijfers' van grote invloed zijn op gunningen van Jeugdzorg en WMO aanbestedingen. Als cliënten stappen gaan zetten op het gebied van dagbesteding of werk worden ze zelfredzamer en maken ze stappen op de zelfredzaamheidsmatrix. Door de integrale aanpak met JobUp worden deze resultaten aantoonbaar beter. Voor de zorginstellingen kost deze hulp niets, maar levert indirect dus ook nog financieel voordeel op. 

7. Snelle interventies mogelijk

Soms gaat het niet zoals gehoopt, een cliënt krijgt een terugval, hij of zij valt uit door ziekte of de werkgever zegt noodgedwongen het vertrouwen op in de cliënt. Een snelle interventies is dan noodzakelijk. Door intensief samen te werken, zijn er korte lijnen en kan er snel geschakeld worden. Soms kan een terugkeer naar de dagbesteding een goed (tijdelijk) alternatief zijn. Of er kan ambulante woonondersteuning worden opgestart. Of een woonplek binnen een beschermde woonvorm moet worden gezocht. Door integrale aanpak komen we snel tot oplossingen voor de cliënt en de werkgever.

Deze blog is geschreven door Martijn Nijhoff, hij werkt als jobcoach intensief samen met De Hoop GGZ en Boba. Bent u als zorginstelling of woonbegeleider ook geïnteresseerd in onze aanpak, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven