« Terug

Iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, waarom zou je dat doen?

arbeidsbeperking JobUp.jpg14 okt

Het aantal werkgevers dat het prioriteit vindt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, blijft laag. Dat is de conclusie van een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit het rapport, dat in oktober jl. verscheen, blijkt dat een grote groep werkgevers wel bereid is mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Ze ondernemen alleen geen actie. Terwijl we bij Jobup geloven dat het juist veel kan opleveren als u deze werknemers een kans geeft.

In de afgelopen jaren is de economie aangetrokken. Volgens onderzoeker Patricia van Echtelt van SCP betekende dit in het verleden dat bedrijven weer meer aandacht gaven aan het personeelsbeleid. "Dan namen werkgevers eerder mensen met een arbeidsbeperking aan. Nu zien we die ontwikkeling niet zo sterk." In het SCP-onderzoek geven werkgevers aan dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Dit vertalen ze echter nog niet door naar acties. "Als reden daarvoor geven werkgevers aan dat er voor mensen met een arbeidsbeperking geen geschikte functies zijn. Of dat er bijvoorbeeld weinig capaciteit is om hen te begeleiden", zegt Van Echtelt.

Veel werkgevers zijn niet bekend zijn met de regelingen die gelden voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Terwijl dit hele aantrekkelijke regelingen kunnen zijn. Zoals de No-riskregelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen. Het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidsbeperking is namelijk niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar is ook echt een kans voor het bedrijf.

Gelukkig zien we bij JobUp ook genoeg bedrijven die zichzelf opstellen als maatschappelijk verantwoord ondernemer en mensen met een arbeidshandicap een kans geven binnen hun bedrijf. We vertellen u graag waarom deze werkgevers hiervoor kiezen!

6 goede redenen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen:

  1. Mensen met een arbeidsbeperking presteren in veel gevallen net zo goed als andere werknemers.
  2. Mensen met een arbeidsbeperking zijn vaak extra gemotiveerd.
  3. Mensen met een arbeidsbeperking hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij bijvoorbeeld probleemoplossend te denken.
  4. Veel werkgevers geven aan dat mensen met arbeidsbeperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden.
  5. Er zijn allerlei interessante financiële regelingen die het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk maken.
  6. Er is gratis professionele begeleiding beschikbaar in de vorm van een jobcoach. Deze jobcoach ontzorgt de werkgever bij het voorbereiden van de werkplek en begeleiden van de werknemer.

Wat zijn nog meer voordelen van het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking?

Voor de werkgevers is het een kans om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteitsbeleid vorm te geven. Een ander niet onbelangrijk effect is dat werkgevers en collega’s op de werkvloer ervaren hoe het is om met een collega met een beperking te werken. Wanneer dit steeds meer als 'normaal' wordt gezien krijgen jongeren met een beperking mogelijk in de toekomst meer kansen bij reguliere vacatures. Het UWV heeft een magazine uitgebracht met diverse interviews die u een beeld kunnen geven hoe werkgevers het ervaren om mensen met een beperking in dienst te hebben.

Wilt u als ondernemer ook het verschil maken voor iemand met een arbeidshandicap?

Bij JobUp kennen we genoeg mensen met een arbeidshandicap die enthousiast zijn om bij u als werkgever aan de slag gaan. Heeft u interesse? Dan komen graag bij u langs om te kijken of wij een match van u als werkgever met een werkzoekende kunnen vinden. Natuurlijk nemen we ook de tijd om samen met u te kijken welke regelingen voor u als ondernemer relevant zijn. Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via info@jobup.nl of 078-8200080

bronnen: flowweb.nl en NOS.nl 

« Terug

Deel dit bericht

Scroll naar boven