coaching header jobup

Coaching

Wij maken echt werk van mensen. Wij bieden coaching aan om mensen die vast dreigen te lopen, of al vastgelopen zijn, verder te helpen. Het maakt niet uit of ze nu werkzoekend zijn of al (langere tijd) een baan hebben. Soms is het moeilijk om een baan te vinden die bij iemand past, voor andere mensen is het weer lastiger om een baan te behouden. Wij bieden hiervoor een belangrijke coachende rol aan.

Persoonlijk contact schrijven we met een hoofdletter en wij geven praktische coaching waardoor onze klanten verder komen. Om dit te bereiken hebben we gecertificeerde loopbaanbegeleiders en jobcoaches in dienst.

Loopbaanadvies- en coaching

Misschien twijfel of je de juiste studie volgt, of twijfel je of je wel op de goede werkplek zit. Wij hebben loopbaanadviseurs die je bij deze vragen en zoektocht kunnen ondersteunen.

Om je een goed advies te kunnen geven moeten we je eerst leren kennen. Dit doen wij door persoonlijk contact te leggen, ondersteunt door het maken van testen (TMADISC, IXLY) en opdrachten. Samen met jou gaan we op zoek naar nieuw perspectief. 

succesverhalen erwin

“In het loopbaantraject bij JobUp heb ik de persoonlijkheid van mijn collega's en die van mijzelf leren kennen. Door onder andere de DISC 3D test heb ik veel inzicht gekregen in mijn drijfveren en competenties en heb ik een baan gevonden die bij mij past. JobUp is betrokken op mij als mens en heeft hart voor de zaak.”

Erwin, technisch medewerker bij CSG Prins Maurits.

Wil jij groeien en/of verandering in je werk? Vanuit JobUp bieden we 3 verschillende loopbaanadvies trajecten, met name basis, premium en het uitgebreide traject. Bel, mail of kom langs om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen en welk traject het best bij jouw situatie past. 

Loopbaanadviestraject - GOED

Dit loopbaanadvies traject bestaat uit een intake via de telefoon of via beeldbellen. Daarna volgt één individueel gesprek (van circa 1,5 uur) met een loopbaanadviseur bij ons op kantoor. De leidraad voor dit traject is één van de beroepskeuzes en/of persoonlijkheidstesten van IXLY of de TMA. Dit loopbaanadviestraject levert je waardevolle informatie op. Het gesprek geeft jou inzicht welke studie(s) of beroep(en) theoretisch gezien goed bij jou zouden kunnen passen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en informeer naar de mogelijkheden. 

Loopbaanadviestraject - BETER

Dit loopbaanadviestraject bestaat uit een intake via de telefoon of via beeldbellen. Daarna volgen er drie individuele gesprekken met één van onze loopbaanadviseurs. De leidraad voor de gesprekken is de Talent Motivation Analyse. De TMA geeft inzicht in jouw kwaliteiten en drijfveren. Hierdoor krijg je helder welke beroepen en branches (theoretisch gezien) goed bij jou passen. We kijken er ook naar welke aspecten, met name op het gebied van werk, jou energie geven en welke jou energie kosten. Ook krijg je helder op welke plek jij het best tot bloei kan komen en hoe je dit in de praktijk gaat verwezenlijken. De looptijd van dit traject wordt in overleg met jou bepaald. De uitkomst van dit loopbaanadviestraject levert je hele waardevolle informatie op voor de toekomst. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en informeer naar de mogelijkheden. 

Loopbaanadviestraject - BEST

Dit loopbaanadviestraject is het meest uitgebreide loopbaanadviestraject. Het traject bestaat uit een intake via de telefoon of via beeldbellen. Daarna volgen er 5 individuele gesprekken met een loopbaanadviseur. De leidraad voor de gesprekken is de Talent Motivation Analyse. De TMA geeft inzicht in jouw kwaliteiten en drijfveren. Hierdoor krijg je helder welke beroepen en branches (theoretisch gezien) goed bij jou passen. We kijken er ook naar welke aspecten, met name op het gebied van werk, jou energie geven en welke jou energie kosten. Ook krijg je helder op welke plek jij het best tot bloei kan komen en hoe je dit in de praktijk gaat verwezenlijken.De uitkomst van dit loopbaanadviestraject levert je waardevolle informatie op voor jouw toekomst. In dit uitgebreide traject krijg je ook coaching over hoe je het best een passende baan kan gaan verwerven. Je krijgt concrete tips over hoe je kan solliciteren, zoals het opstellen van een correct C.V. het opmaken van een aantrekkelijk persoonsprofiel, en het schrijven van een overtuigende motivatiebrief. Ook wordt je geholpen bij de eerste stappen van het solliciteren (vacatureanalyse, juiste aanpak, contact leggen met bedrijven etc.). De looptijd van het traject wordt in overleg met jou bepaald.

Neem contact met ons op voor meer informatie en informeer naar de mogelijkheden. 

Wat onze cliënten zeggen...

Ik had een topcoach. Hij was erg vriendelijk. Luisterde goed, hij gaf tips die me super hebben geholpen. Hij liet me inzien dat ik van waarde ben.

De doelstellingen die we hadden bepaald zijn allemaal behaald. De jobcoach heeft me hierbij echt heel goed geholpen. Ik ben met een nieuwe opleiding gestart die perfect bij mij past.

Ik word goed begeleid, mijn vragen worden meestal vrij snel beantwoord. Wat de coach niet weet zoekt hij uit en koppelt dit dan binnen korte tijd aan mij terug.

Ik heb in het verleden andere hulpcoaches gehad en die namen mij niet serieus. De coach die ik nu heb neemt mij zoals ik ben. En mijn coach heeft ook een luisterend oor.

LOOPBAANADVIES OP DE WERKVLOER

Ieder bedrijf of elke organisatie krijgt te maken met de gevolgen van een veranderende arbeidsmarkt en vergrijzing van het personeelsbestand. Om als organisatie op de lange termijn relevant en succesvol te blijven, is het noodzakelijk om mensen langer gezond en gemotiveert aan het werk te houden.

Eigen inzicht is de sleutel tot succes. Ook voor werkgevers is het goed om kennis te hebben van de drijfveren en inzichten van de werknemers. Hierdoor wordt duidelijk waar de werknemer intrinsiek door gemotiveerd wordt en op welke manier een werknemer zich het beste kan ontplooien, binnen of zelfs buiten de huidige organisatie. Dit inzicht kan gebruikt worden bij duurzame inzetbaarheid, organisatieontwikkeling, conflictbeheersing en werving & selectie. Onze loopbaanadviseurs denken graag met u mee. 

Neem contact op voor de mogelijkheden. 

STRESS- & BURNOUT COACHING

Stress is helaas niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Er zijn vele ontwikkelingen gaande en de wereld is continue in beweging. Voor veel mensen is dit moordende tempo niet meer bij te benen en dreigen ten onder te gaan. Het is daarom van groot belang hier weerstand tegen te gaan bieden en goed te weten hoe je met veelvuldige stress moet om gaan. 

Stress- en Burn-out JobUp

Stress kan op zowel positieve als negatieve manier worden ervaren. Zodra je er hinder van ondervindt krijgt het doorgaans een negatieve associatie. Hoe langer de stress aanhoudt, hoe groter de kans op mentale en/of fysieke klachten. Hoe langer klachten aanhouden, hoe groter de kans op overspannenheid of een burn-out. Misschien heb jij dit stadium op dit moment al bereikt of ben je nog op tijd. Op dit moment is burn-out  beroepsziekte nr. 1.

Coaching kan een goede interventie zijn om preventief (opnieuw) een burnout te voorkomen. Bij JobUp zijn er jobcoaches die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van Burn-out. Door de coachingsessies krijg je inzicht in waar de burn-out vandaan komt, je wordt bewust gemaakt van verkeerde (levens)patronen, krijgt handvatten aangereikt om een (nieuwe) burn-out te voorkomen. Vaak maken we hierbij gebruik van persoonlijkheidstesten voor. De TMA geeft een geweldig inzicht wie jij bent als persoon. Waar je krachten en zwakten liggen

Testen- en analyses

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van verschillende persoonlijkheid- en loopbaantesten. De inzet van testen heeft als doel om antwoorden te krijgen op vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Sommige testen leveren concrete antwoorden op, andere testen zijn abstracter en bieden handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze mogelijk tussen testen op basis van beeld (foto’s) of tekst. Samen met je coach bepaal je welke test voor jou relevant is. Op het gebied van testen werkt JobUp samen met de volgende aanbieders:

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wie ben ik

Wie ben ik?

 • TMA

Deze test brengt jouw drijfveren en talenten in kaart. Zoals persoonskenmerken en ontwikkelmogelijkheden. Welke wijze van communiceren bij je past en wat je nodig hebt op de werkplek. Dit helpt je bij het vinden van een functie of werkzaamheden die aansluiten bij jouw persoonlijke drijfveren en talenten. Voor meer informatie: TMA

 • IXLY Loopbaanscan 

De loopbaanscan is samengesteld uit een werk-gerelateerde persoonlijkheidstest, een carrièrewaardentest en een interessevragenlijst. Hierdoor wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je kracht ligt. Ook wordt er gekeken naar de competenties die een uitdaging vormen. Door deze uitkomsten te koppelen ontstaat er een beeld van de baan die bij jou past.

 • IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst

Deze vragenlijst geeft een beeld over jouw persoonlijkheid in werksituaties. Tijdens een coaching of een loopbaanadviestraject kan deze test ingezet worden om inzicht te krijgen op welke werkplek je met jouw persoonskenmerken het beste tot je recht komt.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Quick Big Five 

Aan de hand van het Big Five model worden jouw persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. De resultaten van de test helpen bij het maken van afwegingen als het gaan om jouw loopbaankeuze en inzetbaarheid voor bepaalde functies of werkzaamheden.

 • DISC

De DISC Analyse gaat uit van het principe dat ieder mens één of meerdere persoonlijkheidsstijlen heeft. Met deze test wordt inzichtelijk gemaakt wat jouw voorkeursstijl is in gedrag en communicatie. Voor meer informatie: DISC

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat kan ik

Wat kan ik?

 • LDC FIT

Deze test brengt in kaart welke functionele beperkingen je ervaart, die daardoor gevolgen hebben voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht hierin geeft je kaders om op zoek te gaan naar een baan die bij je past, rekening houdend met jouw beperkingen.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Interesse- en competentievragenlijst 

Uit deze test komt naar voren wat jouw persoonlijke motivatie, interesse en competenties zijn. De uitslag slaat een brug naar de beroepen en opleidingenwereld aan de hand van zes menstypen.  

 • MELBA

Met Melba kunnen de mogelijkheden van jou als persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Jouw capaciteiten zijn bepalend. Maar ook kennis en inzicht van de eisen die een (nieuwe) functie aan jou stelt als werknemer stelt! Met MELBA kan je goed inschatten of een werkplek perspectief biedt op langere termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een je oude functie na zikete of uitval nog mogelijk is. Ook of er begeleiding en/of werkplekaanpassingen nodig zijn. Voor meer informatie: MELBA

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat wil ik

Wat wil ik?

 • IXLY Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren 

Deze vragenlijst brengt zowel jouw interesses als de taaksoorten die daarbij horen in kaart. Het is een eerste aanzet om na te denken over concrete functies die bij jou passen.

 • IXLY CarrièreWaarden 

Wat zijn jouw drijfveren en motivatoren als het gaat om werk? Door deze carrièrewaarden in kaart te brengen kan bepaald worden welke functies en welke soort werkomgeving echt bij jou past.

 • LDC Foto Interesse Vragenlijst 

In deze test komen jouw interesses voor soorten werk en werkomgevingen naar voren. Deze test is sterk visueel ingesteld doordat er enkel gewerkt wordt met vragen die worden geïllustreerd met foto’s. Geschikt als de Nederlandse taal of lang concentreren lastiger voor je is.  

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten