• bemiddeling-header-jobup.jpg

Re-integratie

Wij re-integreren en bemiddelen mensen naar een nieuwe baan. Dit kan vanuit een uitkeringssituatie zijn of als mensen door ziekte of problemen op zoek moeten naar een andere baan. Wij maken echt werk van mensen. Wij krijgen er energie van het beste uit mensen naar boven te halen. Daarbij denken we vanuit mogelijkheden en laten we ons niet afschrikken door obstakels.

Wij zijn de schakel tussen werknemer en werkgever. Zo overleggen we met de gemeente en het UWV om alles netjes te regelen. Ook denken wij met de werkgever mee, zodat de risico’s beperkt blijven en de begeleiding op orde is. Wij geloven dat iedereen kan slagen, maar daar moet wel de juiste begeleiding bij aanwezig zijn.

Neem contact op ››

Re-integratie bij ziekte

Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet deze weer zo snel als mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Zowel de werkgever en de werknemer hebben de plicht om te kijken naar duurzame oplossingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. JobUp helpt beide partijen in deze situatie verder. We kijken binnen de organisatie (1e spoor) of buiten de organisatie (2e spoor) naar passende mogelijkheden.


"Door ziekte kon ik het werk niet meer aan wat ik in het verleden deed. Via mijn vorige werkgever ben ik toen in contact gekomen met JobUp. Zij doen van alles voor mij. Eigenlijk zijn ze er altijd voor mij"

Gerdine, weer aan het werk na ziekte. 


We nodigen u uit om bij interesse vrijblijvend contact op te nemen. 

Informatie voor werkgevers ››     Informatie voor werknemers ››

Wat onze cliënten zeggen...

De coach heeft mij waanzinnig goed geholpen. Ook zijn collega. Ondanks waar ik nu sta voelde ik een enorme betrokkenheid vanuit JobUp, vanaf het begin tot zelfs na de afsluiting.

Bij JobUp zijn het erg behulpzame mensen die het beste met iedereen voor hebben. Ik vind ze erg empathisch en enthousiast over hun werk. 

Ik ben door de coach altijd erg goed begeleid en de communicatie was altijd goed. Ook de ondersteuning bij juridische zaken was ook super goed.

Bij JobUp hebben ze mij goed begeleid en naar mijn persoonlijke situatie gekeken. Ook naar wat ik wel kan en wat ik niet kan en daar goed op afgestemd.

VOOR DE WERKGEVER

Re-integratie 1e spoor
Bij langdurig verzuim moet er eerst binnen de organisatie worden gezocht naar passend werk. Dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het zoeken naar een passende functie is niet altijd eenvoudig binnen de huidige organisatie. Het is vaak complex voor de zieke persoon in kwestie, maar ook voor collega’s en de leidinggevende. Onze coach kan met u meedenken in oplossingen om de re-integratie te vergemakkelijken door u onafhankelijk advies te geven. De coaching die wij bieden is praktisch, persoonlijk en doeltreffend.

Re-integratie 2e spoor
Als blijkt dat de werknemer geen arbeidsmogelijkheden heeft binnen de huidige organisatie en er binnen het eerste ziektejaar geen werkhervatting is gerealiseerd, dan start het tweede spoortraject. Er moet dan buiten de organisatie gezocht worden naar een baan die aansluit op de betreffende beperking(en) en mogelijkheden. Wij helpen uw medewerker in dit tweede spoor bij het vinden van nieuwe passende arbeid. In dit traject wordt de medewerker vanuit onze organisatie ondersteund door een vaste re-integratiebegeleider en HR-consultant.

Re-integratie 3e spoor
Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog steeds geen passend werk heeft gevonden. Derde spoortrajecten verzorgen wij voor werkgevers die eigen risico drager zijn voor de WGA, zij blijven als werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Rede genoeg om als organisatie vol in te zetten op schadelastbeperking. 

 PDF LEAFLET    VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN

Het klanttevredenheidscijfer 2020 voor re-integratie 2e spoor is 8.3

VOOR DE WERKNEMER

Als je langdurig ziek wordt heeft dat grote gevolgen voor je leven. Niemand vraagt zelf om de situatie waar je dan in terecht komt. Je wilt graag wel verder werken, maar het lukt gewoon niet meer. Samen met je werkgever moet je gaan kijken naar duurzame oplossingen. Er zijn twee opties: 

Re-integratie 1e spoor
Als je door ziekte niet meer kunt werken, kunnen wij jou en je werkgever adviseren.  We kijken samen met jou en je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een aangepaste functie in je huidige werkomgeving. Dit is soms een lastig en ingewikkeld proces. Daarom begeleiden wij jou en je werkgever door dit proces en geven wij je onafhankelijk advies.

Re-integratie 2e spoor
Is er geen passende oplossing bij het bedrijf waar je nu werkt? Dan moet je op zoek naar een nieuwe baan. Wij ondersteunen je hierbij. We zoeken samen met jou naar nieuwe mogelijkheden. Het doel is een nieuwe baan te vinden die bij je past. 

Ben je langdurig ziek en moeten er stappen gezet worden? Wij komen graag bij jou en je werkgever langs om met elkaar tot een passende oplossing te komen. 

Neem contact op ››
Scroll naar boven