Advies

Wij maken echt werk van mensen. Wij adviseren werkzoekenden, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers om hen verder te helpen. Zo adviseren en begeleiden wij mensen graag  rondom hun studie- en loopbaanvragen. Maar ook adviseren wij ondernemers op het gebied van complex verzuim, sociaal ondernemen en de participatiewet. Daarvoor is er een partner nodig met kennis van zaken en met het hart op de juiste plaats. Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Waarover kunnen wij u adviseren? Wij zijn expert als het gaat om loopbaanvragen voor mensen die vastlopen op het gebied van scholing en/of werk. Ook voor arbeidsdeskundige vragen hebben rondom belasting versus belastbaarheid kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.

Ook kunnen wij ondernemers adviseren en ondersteunen bij de invulling van Social Return eisen en de invulling van de Participatiewet. Wij vertalen de regels naar praktische oplossingen en hebben alles in huis om uw project te laten slagen. Hierbij heeft u als bedrijf één aanspreekpunt. 

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van testen, assessments en arbeidsdeskundige onderzoeken, wij kunnen hiervoor verschillende instrumenten inzetten zoals:

 • Arbeidsvaardigheidstoets (MELBA / IDA) 
 • Persoonlijkheidstest (TMAIXLY en DISC)
 • Beroepskeuzetest
 • Belastbaarheidsonderzoek
 • Praktijkassessment
 • Loopbaanscan (LDCTMA, IXLY)
 • Loonwaardeadvies (Dariuz)

De inzet van deze toetsen, testen en analyses hebben het doel om antwoorden te krijgen op vragen als: Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, "Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen?" "Wat is mijn ontwikkelpotentieel?" en “Wat wil ik?” "Hoe groot is mijn leerbaarheid?" Sommige toetsen en testen leveren hele concrete antwoorden op, andere testen zijn wat abstracter en bieden meer handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze tussen beeld (foto’s) of tekst. Samen met een coach of arbeidsdeskundige bepaal je welke toetsen en/of testen voor jou relevant zijn.

Melba - inzicht in arbeidsvaardigheden

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

Een belangrijk onderdeel van een Melba onderzoek is IDA (Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden). IDA bestaat uit een veertiental arbeidsvaardigheidstoetsen van verschillende moeilijkheidsgraad. Met de toetsen wordt de handelingsvaardigheid van de kandidaat zichtbaar: wat kan iemand op basis van instructie daadwerkelijk laten zien. Welke vorm van instructie wordt gesnapt, kan men zelf structuur aanbrengen, heeft men voorstellingsvermogen, neemt men zelf beslissingen, hoe zit het met de schoolse vaardigheden? De kandidaten hoeven voor de meeste toetsen niet te kunnen lezen. Het gebruik van IDA is gekoppeld aan het gebruik van Melba. Omgekeerd is dat niet zo: arbeidsvaardigheden kunnen op vele manieren geanalyseerd en met Melba gedocumenteerd worden (gespreks- en dossiergegevens, observaties, psychometrische testen).

Melba is in Duitsland door de Universiteit van Siegen ontwikkeld en is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, preventie van uitval en arbeids(re)integratie in de meest brede zin van het woord.


“In het loopbaantraject bij JobUp heb ik de persoonlijkheid van mijn collega's en die van mijzelf leren kennen. Door onder andere Melba heb ik veel inzicht gekregen in mijn beperkingen en mogelijkheden en heb ik een baan gevonden die bij mij past. JobUp is betrokken op mij als mens en heeft hart voor de zaak.”

Dirk, productie medewerker bij Promen.
 
Wil jij ook inzicht in je vaardigheden? Bel, mail of kom langs om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen en of Melba bij jouw situatie past. 

Testen- en analyses

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van verschillende persoonlijkheid- en loopbaantesten. De inzet van testen heeft het doel om antwoorden krijgen op vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Sommige testen leveren heel concrete antwoorden op, andere testen zijn abstracter en bieden handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze tussen beeld (foto’s) of tekst. Samen met je coach bepaal je welke test voor jou relevant is.

Wij werken qua testen en analyses met de volgende leveranciers samen:

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wie ben ik.jpg

Wie ben ik?

 • TMA

De TMA Methodiek brengt de drijfveren en talenten van mensen in kaart en slaat de brug naar competenties. 
Voor meer informatie: TMA

 • IXLY Loopbaanscan 

De loopbaanscan is samengesteld uit een werk-gerelateerde persoonlijkheidstest, een carrièrewaardentest en een interessevragenlijst. Hierdoor wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je kracht ligt. Ook wordt er gekeken naar de competenties die een uitdaging vormen. Door de interesses, de motivatoren en de competenties te koppelen, ontstaat er beeld over een passende baan.  

 • IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheids Vragen

De IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheids Vragenlijst geeft een beeld over jouw persoonlijkheid in werksituaties. Tijdens een coaching of een loopbaanadviestrajecten kan deze test ingezet worden om inzicht te krijgen op welke werkplek je met jouw persoonskenmerken tot je recht komt. 

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het heel waardevol om mensen uit jouw directe omgeving ook dezelfde test in te laten vullen. Zo ontstaat er een 390 graden zelfbeeld over jouw menstype, competenties en interesses. Dit is mogelijk in de spiegelbeeld analyse.

 • LDC Quick Big Five 

Aan de hand van het Big Five model worden jouw persoonlijkheidskenmerken vastgesteld. In het Big Five model wordt er onderscheid gemaakt in vijf persoonlijkheidstrekken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect. 

 • DISC

Met DISC wordt inzichtelijk gemaakt wat je voorkeursstijl is in gedrag en communicatie. DISC gaat uit van het principe dat ieder mens 1 of meerdere persoonlijkheidsstijlen heeft gebaseerd op: Daadkrachtig & Direct, Interactief & Inspirerend, Stabiel & Sociaal en Conformerend & Correct. Voor meer informatie: DISC

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wat kan ik.jpg

Wat kan ik?

 • LDC FIT

FIT brengt in kaart welke functionele beperkingen je ervaart, die daardoor gevolgen hebben voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht hierin geeft je kaders om op zoek te gaan naar een baan die bij je past, rekening houdend met je beperkingen.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het heel waardevol om mensen uit jouw directe omgeving ook dezelfde test in te laten vullen. Zo ontstaat er een 390 graden zelfbeeld over jouw menstype, competenties en interesses. Dit is mogelijk in de spiegelbeeld analyse. 

 • LDC Interesse- en competentievragenlijst 

In de LDC Interesse- en competentievragenlijst komt naar voren wat jouw persoonlijke motivatie, interesse en competenties zijn. De uitslag slaat een brug naar de beroepen- en opleidingenwereld aan de hand van de zes menstypen van Holland. 

JobUp - Loopbaan - testen analyse - wat wil ik.jpg

Wat wil ik?

 • IXLY Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren 

Deze vragenlijst brengt zowel de interesses als de taaksoorten die daarbij horen in kaart. Het is een eerste aanzet om na te denken over concrete functies. 

 • IXLY CarrièreWaarden 

Waar hecht je waarde aan in het werk? Dat is de vraag die beantwoord zal worden in deze test. Door de carrièrewaarden met een functie te vergelijken, kan worden bepaald wat je écht belangrijk vindt in je werk. 

 • LDC Foto Interesse Vragenlijst 

In deze vragenlijst komen jouw interesses naar voren, alleen is deze meer visueel ingesteld, doordat er enkel gewerkt wordt met foto’s in de vragen.  

Scroll naar boven