coaching header jobup

Advies

Wij maken echt werk van mensen. Wij adviseren werkzoekenden, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers om hen verder te helpen. Zo adviseren en begeleiden wij mensen graag  rondom hun studie- en loopbaanvragen. Maar ook adviseren wij ondernemers op het gebied van complex verzuim, sociaal ondernemen en de participatiewet. Daarvoor is er een partner nodig met kennis van zaken en met het hart op de juiste plaats. Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Waarover kunnen wij u adviseren? Wij zijn expert als het gaat om loopbaanvragen voor mensen die vastlopen op het gebied van scholing en/of werk. Ook voor arbeidsdeskundige vragen hebben rondom belasting versus belastbaarheid kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.

Ook kunnen wij ondernemers adviseren en ondersteunen bij de invulling van Social Return eisen en de invulling van de Participatiewet. Wij vertalen de regels naar praktische oplossingen en hebben alles in huis om uw project te laten slagen. Hierbij heeft u als bedrijf één aanspreekpunt. 

Testen- en analyses

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van verschillende persoonlijkheid- en loopbaantesten. De inzet van testen heeft als doel om antwoorden te krijgen op vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Sommige testen leveren concrete antwoorden op, andere testen zijn abstracter en bieden handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze mogelijk tussen testen op basis van beeld (foto’s) of tekst. Samen met je coach bepaal je welke test voor jou relevant is. Op het gebied van testen werkt JobUp samen met de volgende aanbieders:

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wie ben ik

Wie ben ik?

 • TMA

Deze test brengt jouw drijfveren en talenten in kaart. Zoals persoonskenmerken en ontwikkelmogelijkheden. Welke wijze van communiceren bij je past en wat je nodig hebt op de werkplek. Dit helpt je bij het vinden van een functie of werkzaamheden die aansluiten bij jouw persoonlijke drijfveren en talenten. Voor meer informatie: TMA

 • IXLY Loopbaanscan 

De loopbaanscan is samengesteld uit een werk-gerelateerde persoonlijkheidstest, een carrièrewaardentest en een interessevragenlijst. Hierdoor wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je kracht ligt. Ook wordt er gekeken naar de competenties die een uitdaging vormen. Door deze uitkomsten te koppelen ontstaat er een beeld van de baan die bij jou past.

 • IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst

Deze vragenlijst geeft een beeld over jouw persoonlijkheid in werksituaties. Tijdens een coaching of een loopbaanadviestraject kan deze test ingezet worden om inzicht te krijgen op welke werkplek je met jouw persoonskenmerken het beste tot je recht komt.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Quick Big Five 

Aan de hand van het Big Five model worden jouw persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. De resultaten van de test helpen bij het maken van afwegingen als het gaan om jouw loopbaankeuze en inzetbaarheid voor bepaalde functies of werkzaamheden.

 • DISC

De DISC Analyse gaat uit van het principe dat ieder mens één of meerdere persoonlijkheidsstijlen heeft. Met deze test wordt inzichtelijk gemaakt wat jouw voorkeursstijl is in gedrag en communicatie. Voor meer informatie: DISC

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat kan ik

Wat kan ik?

 • LDC FIT

Deze test brengt in kaart welke functionele beperkingen je ervaart, die daardoor gevolgen hebben voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht hierin geeft je kaders om op zoek te gaan naar een baan die bij je past, rekening houdend met jouw beperkingen.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Interesse- en competentievragenlijst 

Uit deze test komt naar voren wat jouw persoonlijke motivatie, interesse en competenties zijn. De uitslag slaat een brug naar de beroepen en opleidingenwereld aan de hand van zes menstypen.  

 • MELBA

Met Melba kunnen de mogelijkheden van jou als persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Jouw capaciteiten zijn bepalend. Maar ook kennis en inzicht van de eisen die een (nieuwe) functie aan jou stelt als werknemer stelt! Met MELBA kan je goed inschatten of een werkplek perspectief biedt op langere termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een je oude functie na ziekte of uitval nog mogelijk is. Ook of er begeleiding en/of werkplekaanpassingen nodig zijn. Voor meer informatie: MELBA

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat wil ik

Wat wil ik?

 • IXLY Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren 

Deze vragenlijst brengt zowel jouw interesses als de taaksoorten die daarbij horen in kaart. Het is een eerste aanzet om na te denken over concrete functies die bij jou passen.

 • IXLY CarrièreWaarden 

Wat zijn jouw drijfveren en motivatoren als het gaat om werk? Door deze carrièrewaarden in kaart te brengen kan bepaald worden welke functies en welke soort werkomgeving echt bij jou past.

 • LDC Foto Interesse Vragenlijst 

In deze test komen jouw interesses voor soorten werk en werkomgevingen naar voren. Deze test is sterk visueel ingesteld doordat er enkel gewerkt wordt met vragen die worden geïllustreerd met foto’s. Geschikt als de Nederlandse taal of lang concentreren lastiger voor je is.  

Wat onze cliënten zeggen...

"De loopbaanadvisieur was heel sterk in zijn mensenkennis. Door zijn methodiek kan hij verbanden leggen waardoor hij neutraal en helder je talenten en valkuilen kan benoemen. Want die horen bij elkaar. Mede door zijn adviezen werk ik nu bij een ontzettend gaaf bedrijf"

Angela

“De loopbaanadviseur heeft mij deskundig en op een voor mij prettige manier geholpen. Hij bezit een flink portie mensenkennis en kon mij al snel de goede richting op helpen. Hij is vriendelijk, neemt de tijd, geeft rust, analyseert en met flink wat ervaring geeft hij je de juiste bagage mee om verder te kunnen!"

Ingmar

Ik ging iedere keer weer vol enthousiasme naar huis. De coach was overtuigend, enthousiast en denkt echt mee in mijn belang. Zijn uitleg van mijn TMA analyse was motiverend en kundig. Ook zijn praktijkvoorbeelden zijn verhelderend en juist net dat extra steuntje in mijn rug om vertrouwen te hebben in mijn eigen talenten en drijfveren. 

Harmke

Ik heb Alwin als coach leren kennen als iemand die eerst heel goed luistert en daarna heel snel en accuraat kan aangeven wat er nodig is om een intrinsieke motivatie om te zetten in acties. Zijn oprechte enthousiasme werkt aanstekelijk. Na een gesprek met hem krijg je energie om daadwerkelijk met verandering aan de slag te gaan.

Danny

Dariuz loonwaarde

Om te bepalen welk deel van het gebruikelijke loon in een specifieke functie door iemand met een arbeidshandicap verdiend kan worden, kan aan JobUp gevraagd worden een objectieve loonwaardebepaling af te nemen. Wij doen dit met de Dariuz Works Loonwaardemethodiek. Dit is een methode die officieel door Blik op Werk gevalideerd is en in de meeste arbeidmarktregio's door UWV en gemeente gebruikt wordt. 

Onze aanpak
In drie stappen wordt de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht. In eerste instantie wordt de werkgever en de werknemer gevraagd een online-vragenlijst in te vullen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek met een gesprek met de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de werksituatie geobserveerd. Tot slot verwerkt de loonwaarde-expert alle gegevens en stelt de loonwaarde vast.  Van de werkgever en de werknemer wordt een tijdsinvestering van ongeveer 90 minuten gevraagd. U als opdrachtgever, de werkgever en de werknemer ontvangen een duidelijke rapportage waarin de loonwaarde wordt aangegeven en een beeld wordt geschetst van het tempo, de kwaliteit, nzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in vergelijking met een regulier volledig inzetbare collega. Het loonwaarde-onderzoek vindt altijd plaats op de locatie waar de werknemer werkt. https://www.youtube.com/watch?v=aw1sAjJ9rE0

Ook kunnen we in het kader van re-integratie 1e of 2e spoor een loonwaardeonderzoek verrichten. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten