Advies

Wij maken echt werk van mensen. Wij adviseren werkzoekenden, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers om hen verder te helpen. Zo adviseren en begeleiden wij mensen graag  rondom hun studie- en loopbaanvragen. Maar ook adviseren wij ondernemers op het gebied van complex verzuim, sociaal ondernemen en de participatiewet. Daarvoor is er een partner nodig met kennis van zaken en met het hart op de juiste plaats. Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Waarover kunnen wij u adviseren? Wij zijn expert als het gaat om loopbaanvragen voor mensen die vastlopen op het gebied van scholing en/of werk. Ook voor arbeidsdeskundige vragen hebben rondom belasting versus belastbaarheid kunnen wij van toegevoegde waarde zijn.

Ook kunnen wij ondernemers adviseren en ondersteunen bij de invulling van Social Return eisen en de invulling van de Participatiewet. Wij vertalen de regels naar praktische oplossingen en hebben alles in huis om uw project te laten slagen. Hierbij heeft u als bedrijf één aanspreekpunt. 

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van testen, assessments en arbeidsdeskundige onderzoeken, wij kunnen hiervoor verschillende instrumenten inzetten zoals:

 • Arbeidsvaardigheidstoets (MELBA / IDA) 
 • Persoonlijkheidstest (TMAIXLY en DISC)
 • Beroepskeuzetest
 • Belastbaarheidsonderzoek
 • Praktijkassessment
 • Loopbaanscan (LDCTMAIXLY)
 • Loonwaardeadvies (Dariuz)

De inzet van deze toetsen, testen en analyses hebben het doel om antwoorden te krijgen op vragen als: Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, "Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen?" "Wat is mijn ontwikkelpotentieel?" en “Wat wil ik?” "Hoe groot is mijn leerbaarheid?" Sommige toetsen en testen leveren hele concrete antwoorden op, andere testen zijn wat abstracter en bieden meer handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze tussen beeld (foto’s) of tekst. Samen met een coach of arbeidsdeskundige bepaal je welke toetsen en/of testen voor jou relevant zijn.

Melba - inzicht in arbeidsvaardigheden

Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

Een belangrijk onderdeel van een Melba onderzoek is IDA (Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden). IDA bestaat uit een veertiental arbeidsvaardigheidstoetsen van verschillende moeilijkheidsgraad. Met de toetsen wordt de handelingsvaardigheid van de kandidaat zichtbaar: wat kan iemand op basis van instructie daadwerkelijk laten zien. Welke vorm van instructie wordt gesnapt, kan men zelf structuur aanbrengen, heeft men voorstellingsvermogen, neemt men zelf beslissingen, hoe zit het met de schoolse vaardigheden? De kandidaten hoeven voor de meeste toetsen niet te kunnen lezen. Het gebruik van IDA is gekoppeld aan het gebruik van Melba. Omgekeerd is dat niet zo: arbeidsvaardigheden kunnen op vele manieren geanalyseerd en met Melba gedocumenteerd worden (gespreks- en dossiergegevens, observaties, psychometrische testen).

Melba is in Duitsland door de Universiteit van Siegen ontwikkeld en is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, preventie van uitval en arbeids(re)integratie in de meest brede zin van het woord.

succesverhalen erwin

“In het loopbaantraject bij JobUp heb ik de persoonlijkheid van mijn collega's en die van mijzelf leren kennen. Door onder andere Melba heb ik veel inzicht gekregen in mijn beperkingen en mogelijkheden en heb ik een baan gevonden die bij mij past. JobUp is betrokken op mij als mens en heeft hart voor de zaak.”

Dirk, productie medewerker bij Promen.
 
Wil jij ook inzicht in je vaardigheden? Bel, mail of kom langs om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen en of Melba bij jouw situatie past. 

Testen- en analyses

Bij JobUp zijn de coaches bekwaam in het afnemen van verschillende persoonlijkheid- en loopbaantesten. De inzet van testen heeft als doel om antwoorden te krijgen op vragen als: “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Sommige testen leveren concrete antwoorden op, andere testen zijn abstracter en bieden handvatten om verder over na te denken. Ook is er keuze mogelijk tussen testen op basis van beeld (foto’s) of tekst. Samen met je coach bepaal je welke test voor jou relevant is. Op het gebied van testen werkt JobUp samen met de volgende aanbieders:

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wie ben ik

Wie ben ik?

 • TMA

Deze test brengt jouw drijfveren en talenten in kaart. Zoals persoonskenmerken en ontwikkelmogelijkheden. Welke wijze van communiceren bij je past en wat je nodig hebt op de werkplek. Dit helpt je bij het vinden van een functie of werkzaamheden die aansluiten bij jouw persoonlijke drijfveren en talenten. Voor meer informatie: TMA

 • IXLY Loopbaanscan 

De loopbaanscan is samengesteld uit een werk-gerelateerde persoonlijkheidstest, een carrièrewaardentest en een interessevragenlijst. Hierdoor wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je kracht ligt. Ook wordt er gekeken naar de competenties die een uitdaging vormen. Door deze uitkomsten te koppelen ontstaat er een beeld van de baan die bij jou past.

 • IXLY Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst

Deze vragenlijst geeft een beeld over jouw persoonlijkheid in werksituaties. Tijdens een coaching of een loopbaanadviestraject kan deze test ingezet worden om inzicht te krijgen op welke werkplek je met jouw persoonskenmerken het beste tot je recht komt.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Quick Big Five 

Aan de hand van het Big Five model worden jouw persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. De resultaten van de test helpen bij het maken van afwegingen als het gaan om jouw loopbaankeuze en inzetbaarheid voor bepaalde functies of werkzaamheden.

 • DISC

De DISC Analyse gaat uit van het principe dat ieder mens één of meerdere persoonlijkheidsstijlen heeft. Met deze test wordt inzichtelijk gemaakt wat jouw voorkeursstijl is in gedrag en communicatie. Voor meer informatie: DISC

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat kan ik

Wat kan ik?

 • LDC FIT

Deze test brengt in kaart welke functionele beperkingen je ervaart, die daardoor gevolgen hebben voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht hierin geeft je kaders om op zoek te gaan naar een baan die bij je past, rekening houdend met jouw beperkingen.

 • LDC Spiegelbeeldanalyse 

Soms is het waardevol om mensen uit jouw directe omgeving dezelfde test in te laten vullen als dat jij zelf hebt gedaan. Zo ontstaat er met deze spiegelbeeldanalyse een 360 graden zelfbeeld van jouw menstype, competenties en interesses.

 • LDC Interesse- en competentievragenlijst 

Uit deze test komt naar voren wat jouw persoonlijke motivatie, interesse en competenties zijn. De uitslag slaat een brug naar de beroepen en opleidingenwereld aan de hand van zes menstypen.  

 • MELBA

Met Melba kunnen de mogelijkheden van jou als persoon én de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Jouw capaciteiten zijn bepalend. Maar ook kennis en inzicht van de eisen die een (nieuwe) functie aan jou stelt als werknemer stelt! Met MELBA kan je goed inschatten of een werkplek perspectief biedt op langere termijn. Of om te bepalen of terugkeer in een je oude functie na ziekte of uitval nog mogelijk is. Ook of er begeleiding en/of werkplekaanpassingen nodig zijn. Voor meer informatie: MELBA

JobUp  Loopbaan  testen analyse  wat wil ik

Wat wil ik?

 • IXLY Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren 

Deze vragenlijst brengt zowel jouw interesses als de taaksoorten die daarbij horen in kaart. Het is een eerste aanzet om na te denken over concrete functies die bij jou passen.

 • IXLY CarrièreWaarden 

Wat zijn jouw drijfveren en motivatoren als het gaat om werk? Door deze carrièrewaarden in kaart te brengen kan bepaald worden welke functies en welke soort werkomgeving echt bij jou past.

 • LDC Foto Interesse Vragenlijst 

In deze test komen jouw interesses voor soorten werk en werkomgevingen naar voren. Deze test is sterk visueel ingesteld doordat er enkel gewerkt wordt met vragen die worden geïllustreerd met foto’s. Geschikt als de Nederlandse taal of lang concentreren lastiger voor je is.  

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten