• Netwerkpartner JobUp.jpg

Aanmeldformulier netwerkpartnerschap JobUp

Je wilt je als netwerkpartner aanlsuiten bij Jobup, dit om onder 'de vlag' van JobUp B.V. diensten te kunnen uitvoeren. Volgens jouw opinie passen de missie en visie van JobUp BV bij jouw eigen overtuigingen.
Om dit proces in goede banen te kunnen leiden, stelt JobUp bepaalde voorwaarden. Te beginnen met het invullen van het onderstaande aanmeldformulier en toevoegen van gevraagde bescheiden. Na ontvangst en bespreking in het managementteam ontvangt u binnen afzienbare tijd een reactie.

A. Jouw persoonsgegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
B. Jouw bedrijfsgegevens
Zie https://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios
C. Jouw expertise
Denk aan kennis van wet- en regelgeving, methodes, stoornissen, ziekten, netwerk?
D. Jouw ondernemerschap
E. Motivatie
Bestanden
Privacy beleid
Jouw ingevulde gegevens zullen we met alle zorgvuldigheid behandelen. In ons privacy reglement kan je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.
Scroll naar boven